Jak dodać współpracowników do Google Moja Firma?

Współpraca to klucz do sukcesu w wielu dziedzinach, a zarządzanie firmą nie jest wyjątkiem. Google Moja Firma oferuje szereg narzędzi ułatwiających wspólną pracę nad profilem firmy, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie obecnością online i budowanie silniejszej marki.

Dodanie współpracowników do profilu Google Moja Firma jest proste i niesie ze sobą wiele korzyści. Umożliwia delegowanie zadań, rozszerzenie zakresu obowiązków i dostęp do informacji dla różnych osób w zespole. To z kolei przekłada się na szybsze reagowanie na opinie, aktualizację informacji i lepszą kontrolę nad profilem.

Kto może zostać dodany jako współpracownik?

Istnieje kilka rodzajów ról, które można przyznać użytkownikom w Google Moja Firma:

  • Właściciel: posiada pełną kontrolę nad profilem, może dodawać i usuwać innych użytkowników, zarządzać informacjami i ustawieniami.
  • Menedżer: posiada szeroki zakres uprawnień do zarządzania profilem, ale nie może usuwać innych użytkowników ani zmieniać danych właściciela.
  • Lokalny menedżer: posiada ograniczony zakres uprawnień do zarządzania profilem, skupiony na konkretnej lokalizacji (np. oddziale firmy).

Przydzielając odpowiednie role, można dopasować poziom dostępu do profilu do indywidualnych potrzeb i obowiązków każdego członka zespołu.

Jak dodać współpracowników do Google Moja Firma?

1. Zaloguj się do profilu Google Moja Firma.

Aby dodać współpracowników, musisz być zalogowany na konto Google, które jest powiązane z profilem firmy. Możesz to zrobić na stronie https://www.google.com/intl/pl_pl/business/.

2. Otwórz panel „Użytkownicy i dostęp”.

W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia profilu firmy, a następnie Użytkownicy i dostęp.

3. Kliknij przycisk „Dodaj użytkownika”.

W wyświetlonym oknie podaj adres e-mail osoby, którą chcesz dodać jako współpracownika.

4. Wybierz rolę dla nowego użytkownika.

Z rozwijanej listy wybierz jedną z dostępnych ról: Właściciel, Menedżer lub Lokalny menedżer.

5. Kliknij przycisk „Wyślij zaproszenie”.

Na adres e-mail podany w kroku 3 zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do profilu Google Moja Firma. Odbiorca zaproszenia musi je zaakceptować, aby uzyskać dostęp do profilu.

Pracownicy w Google Moja Firma

Zarządzanie współpracownikami

Po dodaniu użytkowników do profilu możesz zarządzać ich uprawnieniami i dostępem w panelu Użytkownicy i dostęp. W tym panelu możesz:

  • Zmienić rolę użytkownika.
  • Usunąć użytkownika z profilu.
  • Wyświetlić historię działań użytkownika.

Pamiętaj, że właściciel profilu ma zawsze pełną kontrolę nad profilem i może modyfikować uprawnienia innych użytkowników.

Korzyści z dodania współpracowników

Dodanie współpracowników do Google Moja Firma oferuje wiele korzyści, m.in.:

  • Lepsza organizacja pracy: Możesz delegować zadania związane z zarządzaniem profilem, np. odpowiadanie na opinie, dodawanie zdjęć, aktualizowanie informacji.
  • Większa efektywność: Współpraca w zespole pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie profilem.
  • Szerszy zakres umiejętności: Zróżnicowany zespół może wnieść nowe pomysły i umiejętności do zarządzania profilem.
  • Lepsza kontrola: Możesz monitorować działania użytkowników i mieć pewność, że profil jest zarządzany zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Dodanie współpracowników do Google Moja Firma to prosty i efektywny sposób na usprawnienie zarządzania profilem firmy. Dzięki temu możesz zbudować silniejszy zespół, efektywniej wykorzystać czas i zasoby oraz budować silniejszą pozycję online swojej firmy.


Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz audytu oraz pomocy w prowadzeniu kampanii
Google Ads?

Działajmy