Reklama elastyczna w wyszukiwarce Google

Dawno nie poruszałem na blogu tematu reklam tekstowych, dzisiaj omówię zatem możliwości reklamy elastycznej w wynikach wyszukiwania. Chociaż ekosystem Google Ads dostarcza nam dzisiaj szereg możliwości związanych z promocją naszej firmy to standardowe, znane od początku istnienia systemu reklamowego kreacje tekstowe nadal przynoszą ogromną skuteczność, przede wszystkim w przypadku biznesów lokalnych, usług czy specjalistów. Zmieniały się one na przestrzeni lat i dzisiaj, dzięki dużej dawce automatyzacji, otrzymujemy możliwość tworzenia efektywnych, przynoszących konwersję reklam elastycznych.


Standardowa kampania w wynikach wyszukiwania dostarcza nam potencjalnych klientów poszukujących w wyszukiwarce konkretnych słów kluczowych, opisujących nasz biznes, naszą ofertę bądź produkty z naszego asortymentu. Na blogu znajdziesz sporą dawkę wiedzy odnośnie optymalizacji i skuteczności reklam tekstowych, poniżej skupię się jednak na ich istotnym elemencie, jakim jest reklama elastyczna. Jeśli wracasz do systemu reklamowego po kilku latach może okazać się, że pamiętasz jeszcze konieczność tworzenia kilkunastu wersji reklamy tekstowej, jej ręcznej analizy i wyboru najskuteczniejszych kreacji. Dzisiaj algorytm robi to za nas a naszym zadaniem jest przygotowanie możliwie najbardziej precyzyjnych treści, które pozwolą nam na generowanie wysokich współczynników klikalności.

Elastyczne reklamy tekstowe Google Ads

Automatyzacja Google Ads w kilku aspektach jest pozytywnym zjawiskiem, chociaż wymaga kontroli i zrozumienia zasad działania algorytmu. Jednym z takich elementów są właśnie elastyczne reklamy w wyszukiwarce. Zastąpiły one bowiem konieczność tworzenia reklamy w co najmniej kilku wariantach, dając nam możliwość skorzystania z nawet kilkudziesięciu wersji i kombinacji reklam, ich nagłówków i treści, musimy jedynie wiedzieć jak napisać reklamę, która sprzedaje. Poniżej znajdziesz wszystko co warto wiedzieć o tym w jaki sposób przygotować reklamy elastyczne w wyszukiwarce aby dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klientów.

Reklama elastyczna

 

Reklamy elastyczne dają nam możliwość skupienia się na innych elementach optymalizacji, zostawiając algorytmowi wybór najbardziej efektywnej kombinacji. Naszym głównym zadaniem jest sprawienie by teksty reklamy były w pełni atrakcyjne dla potencjalnych klientów. W innym miejscu bloga wspominam także o reklamach w sieci reklamowej oraz wyborze kampanii dostosowanej do naszych potrzeb.

Co warto wiedzieć o reklamie tekstowej Google Ads?

Obecne w wyszukiwarce elastyczne reklamy nie były dostępne od początku istnienia ekosystemu Google Ads. W praktyce rozpoczynając swoją przygodę z kampaniami kilkanaście lat temu byłem zmuszony do tworzenia czterech i więcej kreacji, różniących się między sobą w znaczny sposób. Dawały one co prawda możliwość sprawdzenia czy użyte teksty reklamy są skuteczne ale jednocześnie nie wiedziałem jakie elementy na tą skuteczność wpływają. W praktyce po wybraniu z kilku tekstów reklamy tych najefektywniejszych tworzyłem kolejne i kolejne wersje szukając sposobu na to by współczynnik konwersji był możliwie jak najwyższy.

Elastycznej reklamy w wyszukiwarce pozwalają nam dzisiaj na użycie bardzo wielu cech produktów i usług, przetestowanie nawet kilkunastu istotnych dla potencjalnych klientów wartości. Użycie precyzyjnie przygotowanych tekstów reklamy pozwala na zaprezentowanie w sposób wyczerpujący całej naszej oferty. Nie bagatelizuj zatem tekstu reklamy, powoduje on bowiem, że klient jeszcze przed przejście na naszą stronę otrzymuje komplet informacji.

Skuteczność elastycznych reklam w wyszukiwarce

Stosowanie reklam elastycznych jest dzisiaj obowiązkowe w przypadku każdej kampanii tekstowej, ciężko zatem porównać ich skuteczność z dostępnymi wcześniej reklamami rozszerzonymi. Zaletą jaką przynosi nam elastyczna reklama jest możliwość przygotowania dużej liczby nagłówków oraz treści reklam, dzięki czemu algorytm posiadając coraz większą liczbę danych jest w stanie wyselekcjonować najbardziej efektywne kombinacje. To co wcześniej zajmowało kilka miesięcy pracy dzisiaj możliwe jest w ciągu kilku tygodni, w zależności od przeznaczonego na działania budżetu. Efektywność elastycznych reklam w wyszukiwarce widać jednak w analizowanych statystykach oraz raportach.

Skuteczność kampanii nie zależy jednak tylko od samej reklamy. Zadbaj o to by klient trafiając na Twoją stronę znalazł to czego poszukiwał w wyszukiwarce. Pamiętaj również o ogólnej widoczności, w czym pomaga skuteczne pozycjonowanie stron.

Zalety elastycznych reklam w wyszukiwarce Google

Najważniejszą zaletą elastycznych reklam jest wymieniony wcześniej czas oraz możliwość stworzenia w sposób w pełni automatyczny nawet kilkudziesięciu różnych dopasowanych reklam w sieci wyszukiwania. Na szczęście pozostawiono nam znaczącą kontrolę nad sposobem wyświetlania się naszych elastycznych reklam, pozwalając na wybór przypiętych do konkretnej pozycji w reklamie nagłówków. Dzięki temu, pomimo wprowadzenia 8-10 treści nadal możemy wybrać jaki nagłówek wyświetla się w pierwszej kolejności. W praktyce w jednej grupie reklam znajduje się jedna reklama elastyczna a my możemy skupić się chociażby na analizie wyszukiwanych słów kluczowych.

Elastyczna reklama Google

 

Reklamy elastyczne są także zdecydowanie efektywniejsze w trakcie przygotowań. W przypadku różnych usług możemy bowiem użyć podobnych zalet naszej firmy, dopasowując jednie przypięte na stałe nagłówki, precyzyjnie dotyczące już reklamowanej oferty.

Jak działają elastyczne reklamy w wyszukiwarce?

Założeniem elastycznych reklam jest wprowadzenie sugerowanych minimum 8 nagłówków oraz 4 tekstów reklamy tak by na tej podstawie algorytm mógł zacząć tworzyć elastyczne reklamy w wyszukiwarce zestawiając ze sobą dostępne zasoby w każdej możliwej kolejności. Oznacza to, że wyszukując nasze słowa kluczowe w wynikach wyszukiwania potencjalnych klientów za każdym razem wyświetlą się inne teksty reklam.

Jak stworzyć elastyczną reklamę w wyszukiwarce?

Tworząc elastyczne reklamy z jednej strony spełnić musisz oczekiwania ekosystemu w kontekście użytych treści, z drugiej strony pamiętaj by w nagłówkach wprowadzić zróżnicowane, uzupełniające się jednak informacje o Twojej firmie, ofercie, produktach. Pamiętaj również, chociaż tworząc rocznie nawet kilka tysięcy treści reklamowych wiem jak trudnym jest to zadaniem, by wykorzystać maksymalnie dostępną ilość znaków dla każdego z zasobów. W praktyce im więcej znaków użyjemy, tym większa będzie nasza powierzchnia reklamowa i część ekranu potencjalnych klientów zajmowana przez nasze teksty reklam.

Co powinna zawierać reklama elastyczna w wyszukiwarce?

Utworzyć możemy w naszej elastycznej reklamie aż 15 nagłówków oraz 4 teksty reklamy. Jednocześnie pamiętać musimy o tym by pojawił się wyświetlany adres url, nie zapominamy o końcowym adresie url. Wybierz także które nagłówki powinny pokazać się w wynikach wyszukiwania bez względu na kombinację i wybór komunikatu reklamowego.

Wymagania tekstowych reklam elastycznych

Poniżej znajdziesz komplet informacji niezbędnych do tego by elastyczna reklama mogła zostać zaakceptowana.

 • Wprowadź końcowy URL do którego kierujesz swojego odbiorcę.
 • Przygotuj ścieżkę wyświetlania.
 • Wprowadź maksymalnie 15 nagłówków ( maksymalnie 30 znaków każdy ).
 • Wprowadź maksymalnie 4 teksty reklam ( maksymalnie 90 znaków każdy ).
 • Pamiętaj o dodaniu wszystkich niezbędnych rozszerzeń.

Elastyczne reklamy w wyszukiwarce Google stają się skuteczne w momencie przygotowania zgodnych z wytycznymi, wykorzystujących maksymalną liczbę znaków treści. Dzięki temu w prosty sposób możesz dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klientów.

Elastyczne reklamy i kolejność nagłówków

Jednym z ważniejszych elementów w optymalizacji jakie dają nam elastyczne reklamy jest możliwość ustalenia kolejności wyświetlania wprowadzonych nagłówków. Pamiętać bowiem musimy, że w sytuacji w której Google automatycznie tworzy z nich wszelkie możliwe kombinacje tekstu reklamy zachować powinniśmy logiczną ciągłość treści. Jeśli zależy nam na tym aby klient w pierwszej kolejności widział naszą nazwę, koszt usługi bądź kluczową przewagę konkurencyjną możemy przypiąć na stałe nagłówek do pierwszej pozycji w reklamie. W elastycznych reklamach możemy zatem tak dopasować treści by w pełni odpowiadały naszym oczekiwaniom, mimo dużej dawce automatyzacji.
Reklama Google Ads

 

W kontekście kolejności nagłówków reklamy elastycznej masz możliwość dodania kilku odmian tego samego nagłówka, oznaczając konieczność wyświetlenia się każdego z nich na tej samej pozycji. W efekcie Google przetestuje kilka wersji tego samego nagłówka i finalnie zacznie używać najbardziej optymalnej wersji.

Edytowanie elastycznej reklamy tekstowej

Zmieniając elastyczne reklamy w wyszukiwarce powinniśmy liczyć się z tym, że zmianie ulec mogą także statystyki naszych reklam. Zmiany wpłyną także na sposób wyświetlania naszych kreacji. Jeśli dodajemy tylko jeden nagłówek, zrobić możemy to w już istniejącej reklamie. Jeśli planujemy zmienić każdy element, zazwyczaj zalecam utworzenie całkowicie nowej reklamy elastycznej i ewentualne porównać ich skuteczność względem siebie. Edytować elastyczną reklamę możesz w widoku reklam jak również poprzez Google Ads Editor.

Treść reklam elastycznych

 

Elastyczna reklama z założenia już w trakcie przygotowania zawierać powinna w pełni wyczerpującą założenia treść, teksty reklamy, możliwie jak najwięcej różnych nagłówków. W niektórzy przypadkach lepiej jest jednak utworzyć nową reklamę elastyczną jeśli całkowicie zmienia się jej treść bądź dodajemy końcowy adres url inny niż dotychczas używany.

Jak stworzyć skuteczne treści reklam elastycznych?

Gdy chcemy uruchomić elastyczną reklamę w sieci wyszukiwania musimy przejść do zakładki „reklamy i rozszerzenia”. Utworzyć powinniśmy jedną elastyczną reklamę chociaż w praktyce w każdej grupie reklam obowiązuje limit trzech włączonych reklam. Zazwyczaj nie jesteśmy jednak w stanie przygotować więcej niż 15 nagłówków co sprawia, że jedna treść pozwoli stworzyć reklamy dopasowane do naszych oczekiwań, jednocześnie zmierzyć skuteczność reklamy i przygotować się do ewentualnej optymalizacji.

Zadbaj o to by teksty reklamy wyróżniały się na tle konkurencji. Elastyczne reklamy w wyszukiwarce zawierać powinny uważnie dobrane słowa kluczowe, skupiające się na naszej ofercie bądź produkcie. Zadbaj również o to by stanowiły one wartość dodaną na każdym z urządzeń.

Optymalizacja elastycznej reklamy w wyszukiwarce Google

Jeśli przygotowaliśmy co najmniej osiem różnych nagłówków, wybraliśmy trafniejsze komunikaty, użyliśmy w tekstach reklamy najważniejszych dla nas przewag konkurencyjnych i informacji o naszej ofercie to w praktyce nie musimy przejmować się dalszą optymalizacją. Algorytm wybierze za nas format reklamy przynoszący najwyższą efektywność.

Specjalistka Google Ads

 

Nie warto również zbyt często zmieniać elastycznej reklamy w wyszukiwarce chyba, że na podstawie haseł wyszukiwanych przez naszych klientów uznamy, że inne elementy oferty są dla nich istotne. Skorzystajmy także z propozycji nagłówków oferowanych przez Google jeśli realnie dopasowane są do naszego biznesu. Sprawdź również jak reklama prezentuje się na różnych urządzeniach.

Statystyki elastycznych reklam w wyszukiwarce

Główny ekran w którym znajduje się nasza elastyczna reklama przedstawia także wszystkie podstawowe statystyki takie jak liczba przekierowań, wyświetleń, liczbę konwersji i współczynniki klikalności. Podobnie jak w przypadku innych typów kampanii możemy również wybrać dodatkowe kolumny jakie chcemy analizować.

Do dyspozycji otrzymujemy jednak także raport z kombinacji treści, do którego dostęp znajdziemy tuż pod polem gdzie znajduje się tekst reklamy. W tym miejscu uzyskamy informacje odnośnie tego jakie kombinacje wyświetlały się najczęściej.

Rozszerzone reklamy tekstowe jeszcze istnieją?

W chwili obecnej tworzenie rozszerzonych reklam tekstowych w sieci wyszukiwania nie jest już możliwe. Jest to w pełni zrozumiałe, Google chciał bowiem ujednolicić sposób tworzenia reklam, pozwolić algorytmowi na taki dobór tekstów reklamy każdego z reklamodawców by generować możliwie najlepsze wyniki naszej kampanii.

Czy żal mi rozszerzonych reklam tekstowych? Zdecydowanie nie. Reklamy elastyczne pozwalają na użycie dużej ilości tekstu, wprowadzenie wszystkich kluczowych dla naszego biznesu elementów jednocześnie pozostawiając automatyzacji wybór najefektywniejszej kombinacji, co nie byłoby możliwe w przypadku znanych nam kiedyś reklam rozszerzonych.

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Co to jest reklama elastyczna w Google Ads?
  Reklama elastyczna w Google Ads to format reklamowy, który automatycznie dostosowuje swój rozmiar, wygląd i format, aby pasować do dostępnych miejsc reklamowych na stronach internetowych w sieci reklamowej Google.
 2. Jakie są główne zalety używania reklam elastycznych?
  Zalety reklam elastycznych obejmują zwiększoną widoczność, lepsze dopasowanie do różnych miejsc reklamowych, oraz możliwość dotarcia do szerszej publiczności poprzez automatyczne dostosowanie rozmiaru, co może przyczynić się do poprawy wyników kampanii.
 3. Czy reklamy elastyczne są dostępne dla wszystkich typów kampanii?
  Reklamy elastyczne są dostępne głównie w kampaniach w sieci reklamowej i wideo, nie są standardowo używane w kampaniach wyszukiwania.
 4. Jakie elementy mogę dostosować w reklamie elastycznej?
  Możesz dostosować teksty (nagłówki, opisy), obrazy, a także logo w reklamach elastycznych. Google automatycznie dobiera i testuje różne kombinacje tych elementów.
 5. Czy reklamy elastyczne wymagają od użytkownika manualnego dostosowywania rozmiaru?
  Nie, reklamy elastyczne automatycznie dostosowują swój rozmiar, wygląd i format, nie wymagając manualnej interwencji użytkownika.
 6. Jak Google Ads decyduje, jaką wersję reklamy elastycznej wyświetlić?
  Google Ads używa algorytmów uczenia maszynowego do testowania różnych kombinacji elementów reklamy i wybiera te, które najlepiej sprawdzają się w kontekście osiągania celów kampanii.
 7. Jak mogę śledzić wyniki moich reklam elastycznych?
  Wyniki reklam elastycznych można śledzić za pomocą standardowych metryk w Google Ads, takich jak liczba kliknięć, CTR (Click-Through Rate), konwersje oraz ROI. Dostępne są również szczegółowe raporty dotyczące wydajności poszczególnych elementów reklamy.
 8. Czy mogę używać reklam elastycznych do celów remarketingu?
  Tak, reklamy elastyczne mogą być skutecznie używane w strategiach remarketingu, pozwalając na ponowne zaangażowanie użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Twoją stronę internetową.
 9. Jakie są wymagania dotyczące obrazów w reklamach elastycznych?
  Google Ads określa konkretne wymogi dotyczące rozmiarów i formatów obrazów (np. JPEG, PNG), a także zaleca używanie wysokiej jakości grafik, które są reprezentatywne dla marki i produktu.
 10. Czy reklamy elastyczne są bardziej kosztowne niż tradycyjne formaty reklam?
  Koszt wykorzystania reklam elastycznych zależy od wielu czynników, takich jak konkurencja w branży, jakość reklamy i jej dopasowanie. Ogólnie, model rozliczeniowy pozostaje podobny do innych formatów w Google Ads, opierając się na CPC (koszt za kliknięcie) lub CPM (koszt za tysiąc wyświetleń), i nie jest automatycznie droższy od tradycyjnych formatów reklam.

Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz audytu oraz pomocy w prowadzeniu kampanii
Google Ads?

Działajmy