Wynik optymalizacji Google Ads

Dla wielu przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z kampaniami Google Ads wynik optymalizacji ich działań jaki znajdują na koncie Google Ads jest mylący. Uważają bowiem, że jest to ocena efektywności ich optymalizacji, co prowadzi bardzo często do sytuacji, w której rekomendacje dotyczące ich konta akceptowane są bez większej analizy tego czego w praktyce one dotyczą. W poniższym artykule postaram się więc wyjaśnić na czym polega ocena wyniku optymalizacji i jak sprawdzić je na swoim koncie Google Ads. Sprawdzimy także czy wszystkie rekomendacje powinniśmy wdrożyć bezwarunkowo.

Od chwili gdy algorytmy Google Ads zaczęły w większym stopniu polegać na machine learning, zaczęły również tworzyć rekomendacje dla naszych kampanii, oparte na dotychczasowych wynikach, konwersjach, charakterystyce odbiorców czy też dobrych praktykach, przewidywanych do uzyskania danych. W ramach możliwości konta otrzymujemy zatem szereg podpowiedzi, wobec których zastosować powinniśmy jedną z dwóch możliwości: akceptację sugestii bądź ich odrzucenie, co przekłada się na wynik optymalizacji. Co jednak dzieje się z kampanią gdy nie zaakceptujemy rekomendacji? Czy mają one realny wpływ na nasze wyniki? Przejdźmy do szczegółów.

Czym jest wynik optymalizacji Google Ads?

Zgodnie z informacjami jakie znajdują się w supporcie Google Ads wynik optymalizacji to prognoza skuteczności naszego konta zawarta w przedziale od 0% do 100%. Aby osiągnąć maksymalny poziom skorzystać powinniśmy z wszystkich dostępnych, przygotowanych przez Google rekomendacji. Według wszelkich założeń oznaczałoby to bowiem wykorzystanie wszystkich dostępnych na koncie Google Ads możliwości.

Wynik optymalizacji Google Ads

 

Wskaźnik ten jest dostępny na poziomie kampanii, konta i konta menedżera, tylko i wyłącznie dla aktywnych kampanii sieci wyszukiwania i reklamowej, kampaniach Discovery, kampaniach produktowych oraz kampaniach wideo zachęcających do działania.

Jak obliczany jest wynik optymalizacji?

Najważniejsza uwaga związana z wynikiem optymalizacji dotyczy tego, że nie ocenia on naszych postępów, wyników, liczby konwersji, zebranych leadów i ogólnego rezultatu prowadzonych kampanii. Dotyczy on tylko i wyłącznie wykorzystania wszystkich dostępnych na koncie możliwości. Istnieje zatem szansa, że osiągniesz świetne wyniki kampanii przy jednoczesnym bardzo niskim wskaźniku optymalizacji. Działa to również w drugą stronę, 100% wyniku optymalizacji nie gwarantuje nam wysokich poziomów ROAS i generowanych przychodów.

Wskaźnik ten obliczany jest w czasie rzeczywistym na podstawie wszystkich dostępnych informacji pobranych z konta. Wykonanie wszystkich zaleceń zwiększa wynik do poziomu 100%, nie oznacza jednak, że za chwilę nie pojawią się kolejne rekomendacje, szczególnie w kwestii dodania chociażby nowych słów kluczowych czy ulepszenia reklam elastycznych.

Jak sprawdzić wynik optymalizacji?

Aby sprawdzić ocenę naszego konta wystarczy zalogować się do panelu Google Ads i odwiedzić zakładkę Rekomendacje. Również w tym miejscu znajdziemy wszelkie zalecenia łącznie z prognozowanym wzrostem wskaźnika w przypadku wdrożenia każdej ze wskazówek. W tym miejscu warto także przejść do historii ostatnich rekomendacji, czy to na poziomie kampanii czy grupy reklam aby sprawdzić jakie z nich zostały wprowadzone w sposób automatyczny.

Jak podnieść wynik optymalizacji?

W praktyce istnieją dwa sposoby na to aby podnieść uzyskiwany na naszym koncie wynik optymalizacji. Każdy z nich wiąże się z wykonaniem czynności powiązanych z rekomendacjami, musimy bowiem albo zaakceptować, wdrożyć na koncie Google Ads zalecenia, albo je odrzucić, z opcjonalnym podaniem powodu takiej decyzji. Zazwyczaj utrzymanie przez nas 100% wyniku optymalizacji wymaga od nas regularnego sprawdzania zakładki z rekomendacjami, pojawiają się one bowiem z dość dużą regularnością, w miarę postępów wyniku konta.

📍 Sprawdź również: Certyfikat Google Ads.

Nie warto dążyć do wyniku 100% za wszelką cenę akceptując każdą ze wskazówek, dostępne rekomendacje dotyczące naszych możliwości są bowiem jedynie sugestiami, które zestawić powinniśmy z oczekiwanymi przez nas rezultatami.

Cele biznesowe a wynik optymalizacji

Bez względu na ilość aktywnych kampanii nadrzędnym celem naszego konta jest osiągnięcie oczekiwanych rezultatów biznesowych. Tak jak już wspominałem, dostępne na koncie Google Ads rekomendacje są wartościowymi ale jednak jedynie wskazówkami, które mają na celu wsparcie nas w wykorzystaniu wszystkich dostępnych możliwości konta, konkretnej kampanii czy grupy reklam. A to oznacza, że część rekomendacji może w sposób mniej lub bardziej zauważalny rozmijać się z naszymi oczekiwaniami, mając pozytywny wpływ tylko i wyłącznie na wynik optymalizacji.

Optymalizacja Google Ads

 

Dotyczy to między innymi sugestii powiązanych ze słowami kluczowymi. System podpowiada nam bowiem nowe frazy na podstawie bieżącej konfiguracji oraz osiąganych wyników, w praktyce poszukując coraz szerszego zestawu słów kluczowych. Oznacza to, że musimy bardzo ostrożnie i dokładnie podejść do akceptacji propozycji, analizując potencjalną efektywność fraz w kontekście realnego pozyskania klientów. Nawet jeśli dotyczy to kampanii Performance Max.

Kiedy wynik optymalizacji wynosi 100%?

Aby osiągnąć maksymalny wynik wskaźnika przede wszystkim regularnie dbać powinniśmy o wdrażanie wszystkich realnie przydatnych w ekosystemie reklam możliwości. Mam tutaj na myśli kwestie całkowicie podstawowe, takie jak użycie wszystkich dostępnych rozszerzeń reklam, przygotowanie zgodnych z wytycznymi reklam elastycznych, poprawne wdrożenie mierzenia konwersji, użycie dopasowanego do naszych oczekiwań rozwiązania w kwestii optymalizacji stawek.

Analiza kampanii Google Ads

 

Poziom 100% wyniku optymalizacji osiągniemy również w momencie odrzucania części niepasujących do naszych założeń rekomendacji. Ważne bowiem by wszystkie doczekały się naszej reakcji, niekoniecznie polegającej na bezrefleksyjnej akceptacji wszystkich propozycji. Część z nich zawsze sugerowała będzie zwiększanie budżetu, co prowadzić może do generowania bezpodstawnych kosztów.

Czym są rekomendacje Google Ads?

Głównym założeniem rekomendacji Google Ads jak również informacji jakie dostarcza nam wynik optymalizacji jest ulepszenie konta do maksymalnego dostępnego w ramach naszych działań stanu. Dotyczą one nie tylko bardzo podstawowych braków, które uzupełnić powinniśmy natychmiast, takich jak brak rozszerzenia reklamy czy brak reklam elastycznych ale także wszelkich nowości dostępnych w ekosystemie reklam Google Ads. Nie musimy zatem śledzić tego w jaki sposób zmienia się podejście do reklam, rekomendacje podpowiedzą nam czego brakuje i w jaki sposób dodać nowe funkcje do naszego konta.

Jedną z zalet rekomendacji jest także w niektórych przypadkach prognozowanie potencjalnych efektów jakie przynieść może nam ich wprowadzenie. Nie zawsze dane te pokrywają się z rzeczywistością ale prognoza skuteczności daje ogólny pogląd na możliwości, czy to naszych kampanii produktowych czy też kampanii tekstowych. W tym miejscu znajdziemy szacowany wpływ rekomendacji na osiągane w przyszłości wyniki.

Typy rekomendacji Google Ads

W ramach naszego konta Google Ads dostępnych mamy szereg rekomendacji, które mają za zadanie pomóc nam w rozwoju naszych kampanii. Wśród nich występują między innymi:

 • Reklamy i rozszerzenia
 • Kampanie automatyczne
 • Ustalanie stawek i budżety
 • Słowa kluczowe i kierowanie
 • Naprawy
 • Propozycje reklam

 

Wszystkie powyższe mają ma celu rozwój konta Google Ads oraz poprawę wyniku optymalizacji. Poniżej znajdziesz przykładowe rekomendacje jakie dodać możesz na swoim koncie zwiększając tym samym skuteczność prowadzonych działań.

 • Dodaj elastyczne reklamy w wyszukiwarce
 • Dodaj rozszerzenia linków do podstron do swoich reklam
 • Dodaj objaśnienia do reklam
 • Dodaj opisy do linków do podstron
 • Twórz nowe, trafniejsze reklamy
 • Podnieś budżety
 • Dodaj wykluczające słowa kluczowe

Jak zastosować rekomendacje Google Ads?

Sposób akceptacji zaleceń z zakładki Rekomendacje zależy od typu sugestii. W większości przypadków przeniesieni zostaniemy do miejsca w którym wdrożyć możemy wskazówki i porady. W wielu przypadkach również bezpośrednio na ekranie rekomendacji zaakceptować możemy sugerowane zmiany. Wynik optymalizacji w sposób automatyczny zwiększy się w podsumowaniu naszego konta. W tym miejscu ponownie przestrzegam by wszelkie wskazówki dokładnie analizować.

Optymalizacja docelowego CPA

 

Sugerowane przejście na wykorzystanie kampanii inteligentnych w przypadku kampanii produktowych nie musi być dla nas właśnie w tym momencie rozwiązaniem najbardziej efektywnym. Prognoza skuteczności dla konkretnej kampanii także nie musi sprawdzić się w 100%, jest to tylko estymacja na podstawie dotychczas osiąganych przez nas wyników.

Automatyczna akceptacja rekomendacji na koncie.

Na swoim koncie Google Ads wybrać możemy ten typ rekomendacji, który będzie akceptowany automatycznie za każdym razem gdy tylko pojawi się aktywny. Z jednej strony to duże usprawnienie dla naszej pracy jak i doprowadzenie do sytuacji, w której wynik optymalizacji nigdy nie spada poniżej pewnego poziomu. Z drugiej strony mocno zalecam ostrożny wybór tych rekomendacji, które będą automatycznie akceptowane.

Rekomendacje Google Ads

 

Gdy jeden z klientów wybrał w ten sposób automatyczne dodawanie do konkretnej kampanii nowych słów kluczowych po kilku tygodniach nie był w stanie efektywnie zarządzać całością działań. Poszukując wciąż nowych fraz algorytm podążał coraz szerzej, przez co finalnie nie docierał do realnych potencjalnych klientów. Również zmieniając model optymalizacji działań warto kontrolować docelowe efekty, które mogą znacznie różnić się od oczekiwanych, szczególnie w początkowym okresie.

Kiedy odrzucić rekomendacje Google Ads?

Chociaż każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, zawsze odrzucamy te rekomendacje, które potencjalnie mogą nam rozszerzyć działania w sposób niekontrolowany, szczególnie w przypadku słów kluczowych czy akceptacji zwiększenia budżetu emisyjnego. Nie oznacza to jednak ponownie, że powinniśmy to robić bez wcześniejszego zapoznania się z propozycjami. Wśród często kilkudziesięciu bądź kilkuset propozycji znaleźć możemy również takie, które pojedynczo wykorzystać możemy w naszych działaniach. Audyt kampanii Google Ads powinien pozwolić na określenie najbardziej efektywnych rekomendacji.

Wynik optymalizacji dla kampanii produktowych

Wiele rekomendacji powiązanych z kampaniami produktowymi dotyczy pełnego wykorzystania danych zbieranych w pliku produktowym jak również przejścia na kampanie inteligentne. Spodziewać musimy się również podpowiedzi odnośnie zwiększenia budżetu reklamowego, chociaż w przypadku tego elementu jak zawsze zalecam sporą ostrożność. Wynik optymalizacji nie powinien być jedynym sposobem oceny jakości oraz stanu konta i aktywnych kampanii. Również wdrożenie inteligentnych kampanii produktowych powinno odbywać się w sytuacji w której nasze ręczne działania przynoszą satysfakcjonującą liczbę konwersji, posiadamy wystarczającą liczbę danych w ekosystemie reklam Google Ads.

Wynik optymalizacji kampanii w sieci wyszukiwania

W przypadku kampanii tekstowych liczba możliwości jest zdecydowanie największa. Dotyczy bowiem optymalizacji na etapie kampanii, grupy reklam, słów kluczowych. Rekomendacje dotyczące sieci wyszukiwania powiązane są także z rozszerzeniami reklam, konfiguracją konwersji, tworzeniem nowych reklam oraz ulepszaniem reklam elastycznych. Kampanie tekstowe to nadal element mający istotny wpływ na wynik optymalizacji na naszym koncie Google Ads. W większości przypadków są to jednak rekomendacje bardzo przydatne, uzupełniające kampanie o obowiązkowe elementy, podnoszące chociażby współczynniki klikalności, jak to ma miejsce w przypadku rozszerzeń reklam.

Wynik optymalizacji kampanii w sieci reklamowej

Również w tym przypadku, szczególnie na samym początku wdrażania działań reklamowych, zestaw otrzymanych rekomendacji może być spory. Dotyczą między innymi elastycznych reklam displayowych, poprawnego zliczania konwersji w sieci reklamowej. W przypadku reklam graficznych istotna jest optymalizacja kreacji, banerów graficznych, głównie w kontekście przygotowania właściwej ilości nagłówków oraz treści reklamowych. Wynik optymalizacji w dużej mierze poprawimy także włączając zoptymalizowane kierowanie, które podobnie jak wiele innych elementów powinno być efektem realnego przemyślenia zasięgów jakie chcemy generować.

Jak optymalizować działania na koncie Google Ads?

W przypadku każdego z reklamodawców jedną z kluczowych kwestii jest próba uzyskania możliwie najwyższego wyniku jakości, podniesienie poziomu naszej reklamy, wykorzystanie wszystkich dostępnych rozwiązań co prowadzi finalnie do podniesienia wyniku optymalizacji. Na samym początku zawsze znajduje się jednak ROAS, ilość konwersji i jeśli rozpoczynamy nasze działania to na nich skupić powinna się cała nasza uwaga. Wynik optymalizacji oraz wszelkie rekomendacje stanowić powinny jedynie wsparcie w uzyskaniu wspomnianego celu. Nie staraj się zatem za wszelką cenę akceptować sugestii, które w praktyce mogą wpłynąć negatywnie na wyniki, zmniejszyć ilość konwersji poprzez chociażby nieumiejętny dobór metod optymalizacji. Sprawdź jednak zawsze możliwości konta jakie otrzymujesz w ekosystemie reklam Google Ads.

Jak analizować rekomendacje dotyczące wyniku optymalizacji?

W pierwszej kolejności sprawdź czy rekomendacje dotyczą kwestii technicznych, takich jak braki związane z możliwościami konta, czy też dotyczą nowych słów kluczowych, grupy reklam, konwersji. Część zmian jest obowiązkowa dla każdej kampanii. Część natomiast wymaga przeanalizowania czy ich wprowadzenie faktycznie pozwoli nam dotrzeć precyzyjniej do potencjalnych klientów. Finalnie zawsze powinniśmy doprowadzić nasze konto do sytuacji w której wynik optymalizacji wynosi 100%.

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Co to jest wynik jakości w Google Ads?
  Wynik jakości to ocena, która łączy szacowaną jakość Twoich reklam, słów kluczowych i docelowych stron internetowych. Ocena ta jest mierzona w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najwyższą jakość.
 2. Jakie czynniki wpływają na wynik jakości?
  Trzy główne czynniki to: współczynnik klikalności (CTR), relewancja reklamy oraz doświadczenia na stronie docelowej.
 3. Dlaczego wynik jakości jest ważny?
  Wysoki wynik jakości może prowadzić do niższych kosztów za kliknięcie (CPC) i lepszej pozycji reklamy, co z kolei może zwiększyć ROI kampanii reklamowej.
 4. Jak mogę sprawdzić wynik jakości moich słów kluczowych?
  Możesz sprawdzić wynik jakości w zakładce „Słowa kluczowe” w swoim koncie Google Ads, klikając na kolumnę „Wynik jakości”.
 5. Czy mogę poprawić wynik jakości?
  Tak, możesz poprawić wynik jakości poprzez optymalizację reklam, słów kluczowych i stron docelowych pod kątem większej relewancji i lepszego doświadczenia użytkownika.
 6. Jak często Google aktualizuje wynik jakości?
  Google aktualizuje wynik jakości na bieżąco, więc zmiany w optymalizacji mogą wpłynąć na wynik w relatywnie krótkim czasie.
 7. Czy wynik jakości wpływa na koszt moich kampanii?
  Tak, lepszy wynik jakości może obniżyć Twoje CPC i zwiększyć efektywność wydatków na reklamę.
 8. Czy każde słowo kluczowe ma wynik jakości?
  Tak, każde słowo kluczowe w Twojej kampanii ma przypisany wynik jakości, nawet jeśli nie jest on od razu widoczny.
 9. Czy wynik jakości wpływa na wszystkie rodzaje kampanii?
  Wynik jakości ma największe znaczenie w kampaniach sieci wyszukiwania, ale jego zasady mogą mieć pośredni wpływ na kampanie w sieci reklamowej i inne typy kampanii.
 10. Jak długo trwa poprawa wyniku jakości?
  Czas potrzebny na poprawę wyniku jakości może być różny i zależy od wielu czynników, takich jak zakres i skuteczność wprowadzonych optymalizacji. W niektórych przypadkach efekty można zauważyć już po kilku dniach.

Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz audytu oraz pomocy w prowadzeniu kampanii
Google Ads?

Działajmy