AIDA

AIDA to klasyczny model opisujący etapy, przez które przechodzi konsument w procesie podejmowania decyzji zakupowej. Skrót AIDA pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Attention (uwaga), Interest (zainteresowanie), Desire (pragnienie) i Action (działanie). Model ten zakłada, że aby skłonić konsumenta do zakupu, należy najpierw przyciągnąć jego uwagę, następnie wzbudzić zainteresowanie produktem lub usługą, wywołać pragnienie posiadania i finalnie skłonić do podjęcia działania, czyli zakupu. AIDA jest użytecznym narzędziem dla marketerów, ponieważ pozwala zrozumieć, jak działa proces decyzyjny konsumenta i jakie działania marketingowe należy podjąć na każdym etapie, aby skutecznie przeprowadzić go przez cały lejek sprzedażowy.

Poprzednia definicja After sales service
Następna definicja Ambush marketing
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!