Analiza SWOT

Analiza SWOT to narzędzie strategiczne służące do oceny sytuacji firmy lub projektu poprzez identyfikację jej mocnych stron (Strengths), słabych stron (Weaknesses), szans (Opportunities) oraz zagrożeń (Threats). Analiza SWOT pozwala na lepsze zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy, co umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Mocne strony to wewnętrzne atuty firmy, takie jak unikalne kompetencje, silna marka czy lojalni klienci. Słabe strony to wewnętrzne ograniczenia, np. przestarzała technologia, wysokie koszty czy brak doświadczenia. Szanse to zewnętrzne czynniki, które firma może wykorzystać do swojego rozwoju, takie jak nowe rynki, zmiany technologiczne czy trendy konsumenckie. Zagrożenia to zewnętrzne czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność firmy, np. konkurencja, regulacje prawne czy kryzys gospodarczy.

 

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Ambasador marki
Następna definicja Ankieta
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!