Audyt UX

Audyt UX (User Experience) to kompleksowa analiza strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innego produktu cyfrowego pod kątem użyteczności i doświadczenia użytkownika. Celem audytu jest identyfikacja problemów, które mogą utrudniać użytkownikom korzystanie z produktu, oraz wskazanie możliwości poprawy, aby zwiększyć ich satysfakcję i zaangażowanie.

Audyt UX zazwyczaj obejmuje następujące elementy:

  • Analiza heurystyczna: Ocena zgodności produktu z ogólnie przyjętymi zasadami użyteczności (heurystykami), takimi jak przejrzystość, intuicyjność, spójność czy efektywność.
  • Analiza architektury informacji: Sprawdzenie, czy struktura informacji na stronie lub w aplikacji jest logiczna, czytelna i łatwa w nawigacji.
  • Analiza treści: Ocena jakości, zrozumiałości i przydatności treści dla użytkowników.
  • Testy użyteczności: Obserwacja, jak użytkownicy korzystają z produktu, oraz zbieranie informacji zwrotnych na temat ich doświadczeń i trudności.
  • Analiza konkurencji: Porównanie produktu z konkurencyjnymi rozwiązaniami pod kątem użyteczności i doświadczenia użytkownika.

Korzyści z audytu UX:

  • Poprawa użyteczności: Audyt UX pozwala na identyfikację i naprawę problemów, które utrudniają użytkownikom korzystanie z produktu, co przekłada się na lepsze doświadczenia użytkownika.
  • Zwiększenie konwersji: Lepsza użyteczność i doświadczenie użytkownika prowadzą do zwiększenia konwersji, czyli odsetka użytkowników, którzy wykonują pożądane działania na stronie lub w aplikacji.
  • Zwiększenie satysfakcji klientów: Użytkownicy, którzy mają pozytywne doświadczenia z produktem, są bardziej skłonni do powrotu i polecenia go innym.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy: Audyt UX pozwala na wczesne wykrycie problemów i ich naprawę, co pozwala uniknąć kosztownych poprawek w późniejszym etapie rozwoju produktu.

Audyt UX jest niezbędnym elementem procesu projektowania i rozwoju produktów cyfrowych, który pozwala na stworzenie rozwiązań, które spełniają potrzeby i oczekiwania użytkowników.

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Audyt SEO
Następna definicja Autorytet strony