Brand voice

Brand voice, czyli głos marki, to unikalny sposób, w jaki marka komunikuje się z odbiorcami. Jest to spójny styl, ton i osobowość, które przejawiają się we wszystkich przekazach marketingowych, zarówno werbalnych, jak i wizualnych. Brand voice odzwierciedla wartości marki, jej kulturę oraz sposób, w jaki chce być postrzegana przez klientów. Może być formalny lub nieformalny, poważny lub humorystyczny, tradycyjny lub nowoczesny. Dobrze zdefiniowany brand voice pomaga w budowaniu spójnego wizerunku marki, zwiększa rozpoznawalność oraz ułatwia nawiązywanie relacji z klientami. Głos marki powinien być dostosowany do grupy docelowej oraz kanałów komunikacji, ale jednocześnie spójny we wszystkich przekazach, aby budować silną i rozpoznawalną tożsamość marki.

Poprzednia definicja Brand value
Następna definicja Consumer insight
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!