Brief

Brief, w marketingu, to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące projektu marketingowego lub kampanii reklamowej. Jest to swoisty drogowskaz dla zespołu kreatywnego, który na jego podstawie tworzy koncepcję i realizację działań. Brief powinien zawierać informacje takie jak cele kampanii, grupę docelową, budżet, harmonogram, kluczowe przesłania oraz oczekiwania klienta co do formy i treści przekazu. Dobrze przygotowany brief pozwala na uniknięcie nieporozumień, usprawnia komunikację między klientem a agencją oraz zapewnia, że działania marketingowe będą skuteczne i spójne z celami biznesowymi firmy. Brief powinien być zwięzły, konkretny i zawierać wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą zespołowi kreatywnemu na stworzenie efektywnej kampanii.

Poprzednia definicja Badania marketingowe
Następna definicja Buyer persona
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!