CPS

W marketingu termin CPS może mieć dwa główne znaczenia:

1. Cost Per Sale (Koszt na sprzedaż):

  • Jest to wskaźnik efektywności działań marketingowych, który określa średni koszt pozyskania jednej sprzedaży.
  • Oblicza się go, dzieląc całkowite koszty kampanii marketingowej przez liczbę dokonanych sprzedaży.
  • Pomaga ocenić, jak dużo firma musi zainwestować, aby uzyskać jedną sprzedaż od klienta.
  • Umożliwia porównanie efektywności różnych kampanii, kanałów marketingowych i strategii pod kątem generowania sprzedaży.
  • Firmy dążą do obniżenia CPS, aby zwiększyć rentowność i zoptymalizować wydatki na marketing.

2. Characters Per Second (Znaków na sekundę):

  • Jest to jednostka miary szybkości pisania lub drukowania, określająca liczbę znaków wpisywanych lub drukowanych w ciągu jednej sekundy.
  • W marketingu może być używana do oceny efektywności działań związanych z tworzeniem treści, takich jak copywriting czy pisanie artykułów.
  • Szybkość pisania może być ważnym czynnikiem dla copywriterów, którzy muszą tworzyć duże ilości treści w krótkim czasie.
  • Narzędzia do pomiaru CPS mogą pomóc w śledzeniu postępów i poprawie efektywności pracy.

W zależności od kontekstu, CPS może odnosić się do kosztu na sprzedaż lub znaków na sekundę.

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja CPO
Następna definicja CPA
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!