CSR

CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility), to koncepcja zakładająca, że przedsiębiorstwa powinny brać odpowiedzialność za wpływ swojej działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne. CSR wykracza poza ramy prawne i ekonomiczne, angażując firmy w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, wspierania lokalnych społeczności, przestrzegania praw człowieka czy promowania różnorodności. CSR może przybierać różne formy, takie jak programy wolontariatu pracowniczego, wspieranie inicjatyw charytatywnych, inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska czy transparentne raportowanie dotyczące wpływu firmy na otoczenie. Działania CSR nie tylko przynoszą korzyści społeczne i środowiskowe, ale mogą również przyczynić się do poprawy wizerunku firmy, zwiększenia lojalności klientów i pracowników oraz poprawy wyników finansowych w dłuższej perspektywie.

 

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Consumer insight
Następna definicja ESP
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!