Customer acquisition cost

Customer acquisition cost (CAC), czyli koszt pozyskania klienta, to średni koszt poniesiony przez firmę w celu zdobycia nowego klienta. CAC jest kluczowym wskaźnikiem efektywności działań marketingowych i sprzedażowych, ponieważ pozwala ocenić, ile firma musi zainwestować, aby pozyskać jednego klienta. CAC oblicza się, dzieląc całkowite koszty pozyskania klientów (np. koszty reklamy, marketingu, sprzedaży) przez liczbę nowych klientów pozyskanych w danym okresie. Wysoki CAC może wskazywać na nieefektywność działań marketingowych lub na to, że firma koncentruje się na nieodpowiedniej grupie docelowej. Obniżenie CAC jest ważne dla rentowności firmy, ponieważ pozwala na zwiększenie zwrotu z inwestycji w działania marketingowe i sprzedażowe.

 

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Crowdfunding
Następna definicja Customer experience
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!