Konsument

Konsument to osoba fizyczna, która nabywa produkty lub usługi w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb, a nie w celach związanych z działalnością gospodarczą. Konsumenci są kluczową grupą docelową dla wielu firm, ponieważ to oni decydują o sukcesie lub porażce produktu na rynku. Zrozumienie potrzeb, preferencji i zachowań konsumentów jest niezbędne dla tworzenia skutecznych strategii marketingowych i sprzedażowych. Konsumenci mają prawo do informacji o produktach, ochrony swoich interesów oraz do składania reklamacji. W Polsce prawa konsumentów są chronione przez szereg ustaw, takich jak Ustawa o prawach konsumenta czy Kodeks cywilny.

 

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Konkurencja
Następna definicja Konwersja
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!