Model biznesowy

Model biznesowy to sposób, w jaki firma tworzy, dostarcza i przechwytuje wartość, czyli jak zarabia na swojej działalności. Opisuje on kluczowe elementy funkcjonowania firmy, takie jak:

  • Propozycja wartości (value proposition): Co firma oferuje klientom i dlaczego jest to dla nich wartościowe.
  • Segmenty klientów (customer segments): Do kogo firma kieruje swoją ofertę, jakie są ich potrzeby i oczekiwania.
  • Kanały dystrybucji (channels): Jak firma dociera do swoich klientów, jakie kanały sprzedaży i komunikacji wykorzystuje.
  • Relacje z klientami (customer relationships): Jak firma buduje i utrzymuje relacje z klientami, jakie są jej standardy obsługi.
  • Strumienie przychodów (revenue streams): Skąd firma czerpie przychody, jakie są jej źródła dochodu.
  • Kluczowe zasoby (key resources): Jakie zasoby są niezbędne do funkcjonowania firmy, np. ludzie, technologia, infrastruktura.
  • Kluczowe działania (key activities): Jakie działania firma musi podejmować, aby dostarczyć swoją propozycję wartości, np. produkcja, marketing, sprzedaż.
  • Kluczowi partnerzy (key partners): Z kim firma współpracuje, aby osiągnąć swoje cele, np. dostawcy, dystrybutorzy, agencje marketingowe.
  • Struktura kosztów (cost structure): Jakie są koszty związane z funkcjonowaniem firmy, np. koszty produkcji, marketingu, wynagrodzeń.

Model biznesowy jest podstawą strategii firmy i wpływa na wszystkie jej decyzje i działania. Dobrze zaprojektowany model biznesowy pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, zrównoważony rozwój oraz maksymalizację zysków.

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Mystery shopping
Następna definicja Manifest marki
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!