Modele atrybucji

Modele atrybucji to zasady lub zbiory reguł, które określają, w jaki sposób przypisywać wartość (wagę) poszczególnym punktom styku (interakcjom) klienta z marką na ścieżce zakupowej, prowadzącej do konwersji (np. zakupu, wypełnienia formularza).

Dlaczego modele atrybucji są ważne?

 • Pomagają zrozumieć, które kanały marketingowe i działania są najbardziej efektywne w generowaniu konwersji.
 • Umożliwiają optymalizację wydatków na marketing, poprzez inwestowanie w kanały i działania o największym wpływie na konwersję.
 • Dostarczają cennych informacji o zachowaniach klientów i ich ścieżkach zakupowych.

Popularne modele atrybucji:

 • Ostatnie kliknięcie (Last Click): Przypisuje całą wartość konwersji ostatniemu kliknięciu przed dokonaniem konwersji. Jest to najprostszy model, ale może nie oddawać pełnego obrazu wpływu innych kanałów na decyzję zakupową.
 • Pierwsze kliknięcie (First Click): Przypisuje całą wartość konwersji pierwszemu kliknięciu na ścieżce. Może być przydatny do oceny skuteczności działań budujących świadomość marki.
 • Liniowy (Linear): Przypisuje równą wartość każdemu punktowi styku na ścieżce. Jest to model bardziej sprawiedliwy, ale może nie oddawać rzeczywistego wpływu poszczególnych kanałów.
 • Uwzględnienie pozycji (Position Based): Przypisuje większą wartość pierwszemu i ostatniemu kliknięciu, a mniejszą wartościom pośrednim. Jest to kompromis między modelem ostatniego i pierwszego kliknięcia.
 • Spadek czasowy (Time Decay): Przypisuje większą wartość kliknięciom bliższym konwersji, a mniejszą wartościom wcześniejszym. Jest to model przydatny do oceny skuteczności działań remarketingowych.
 • Oparty na danych (Data-Driven Attribution): Wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy danych o konwersjach i przypisywania wartości każdej interakcji na podstawie jej rzeczywistego wpływu. Jest to najbardziej zaawansowany i precyzyjny model, ale wymaga dużej ilości danych.

Wybór modelu atrybucji:

Nie ma jednego uniwersalnego modelu atrybucji, który byłby idealny dla wszystkich firm. Wybór modelu powinien być oparty na celach biznesowych, specyfice branży oraz długości i złożoności ścieżki zakupowej klienta.

Narzędzia do analizy atrybucji:

 • Google Analytics: Oferuje różne modele atrybucji oraz raporty dotyczące ścieżek konwersji.
 • Google Ads: Umożliwia wybór modelu atrybucji dla kampanii reklamowych oraz analizę danych o konwersjach wspomaganych.
 • Inne narzędzia analityczne: Istnieje wiele innych narzędzi, które oferują zaawansowane funkcje analizy atrybucji.

Modele atrybucji są ważnym narzędziem dla marketerów, które pomagają w zrozumieniu, jak różne kanały marketingowe wpływają na decyzje klientów. Wybór odpowiedniego modelu atrybucji oraz analiza ścieżki konwersji pozwala na optymalizację kampanii i osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Mobile-first indexing
Następna definicja Monitoring marki