Optymalizacja współczynnika konwersji

Optymalizacja współczynnika konwersji (ang. Conversion Rate Optimization, CRO) to proces systematycznego ulepszania strony internetowej lub aplikacji mobilnej w celu zwiększenia odsetka użytkowników, którzy wykonują pożądane działanie (konwersję), takie jak zakup produktu, wypełnienie formularza kontaktowego czy zapisanie się na newsletter.

Główne cele optymalizacji współczynnika konwersji:

 • Zwiększenie sprzedaży: Więcej konwersji oznacza więcej klientów i wyższe przychody.
 • Lepsze wykorzystanie budżetu marketingowego: CRO pozwala na osiągnięcie lepszych wyników przy tych samych lub niższych kosztach.
 • Poprawa doświadczenia użytkownika: Optymalizacja strony pod kątem konwersji często wiąże się z poprawą jej użyteczności i czytelności, co przekłada się na lepsze doświadczenia użytkowników.
 • Lepsze zrozumienie klientów: Analiza danych dotyczących konwersji pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji klientów, co umożliwia tworzenie bardziej skutecznych kampanii marketingowych.

Etapy optymalizacji współczynnika konwersji:

 1. Analiza danych: Zebranie i analiza danych dotyczących zachowań użytkowników na stronie, takich jak ruch na stronie, współczynnik odrzuceń, ścieżki konwersji czy heatmapy.
 2. Identyfikacja problemów: Na podstawie analizy danych należy zidentyfikować słabe punkty strony, które utrudniają użytkownikom wykonanie konwersji.
 3. Formułowanie hipotez: Opracowanie hipotez dotyczących zmian, które mogą poprawić współczynnik konwersji.
 4. Testowanie: Przeprowadzenie testów A/B lub multiwariantowych, w których porównuje się różne wersje strony lub elementów strony, aby sprawdzić, które z nich przynoszą najlepsze rezultaty.
 5. Wdrożenie zmian: Wprowadzenie zmian na stronie na podstawie wyników testów.
 6. Monitorowanie wyników: Ciągłe monitorowanie współczynnika konwersji i innych wskaźników efektywności, aby sprawdzić, czy wprowadzone zmiany przynoszą oczekiwane rezultaty.

Narzędzia do optymalizacji współczynnika konwersji:

 • Google Optimize: Darmowe narzędzie od Google, które umożliwia przeprowadzanie testów A/B i personalizację treści.
 • Optimizely: Płatna platforma do optymalizacji konwersji, która oferuje szeroki zakres funkcji, takich jak testy A/B, multiwariantowe, personalizacja, segmentacja czy analiza danych.
 • Hotjar: Narzędzie do analizy zachowań użytkowników, które oferuje m.in. heatmapy, nagrania sesji użytkowników czy ankiety.
 • VWO (Visual Website Optimizer): Płatna platforma do optymalizacji konwersji, która oferuje podobne funkcje jak Optimizely.

Optymalizacja współczynnika konwersji to proces ciągły, który wymaga systematycznej pracy i analizy danych. Dzięki CRO można znacząco poprawić wyniki strony internetowej i osiągnąć lepsze rezultaty biznesowe.

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Optymalizacja SEO
Następna definicja Owned media