Protokół HTTP

Protokół HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) to podstawowy protokół komunikacyjny używany w sieci WWW do przesyłania danych między przeglądarką internetową (klientem) a serwerem. Umożliwia on przeglądanie stron internetowych, pobieranie plików, przesyłanie danych formularzy oraz wiele innych interakcji w sieci.

Główne cechy protokołu HTTP:

  • Protokół bezstanowy: Każde żądanie od klienta jest traktowane niezależnie od poprzednich żądań. Serwer nie przechowuje informacji o stanie klienta między żądaniami.
  • Protokół tekstowy: Żądania i odpowiedzi są przesyłane w postaci zwykłego tekstu, co ułatwia ich analizę i debugowanie.
  • Metody żądań: HTTP definiuje różne metody żądań, takie jak GET (pobranie zasobu), POST (wysłanie danych), PUT (aktualizacja zasobu), DELETE (usunięcie zasobu) czy HEAD (pobranie nagłówków zasobu).
  • Kody odpowiedzi: Serwer odpowiada na żądania klienta za pomocą kodów odpowiedzi HTTP, które informują o statusie żądania (np. 200 OK – żądanie zakończone sukcesem, 404 Not Found – żądany zasób nie istnieje).

Zastosowanie protokołu HTTP:

  • Przeglądanie stron internetowych: HTTP jest podstawowym protokołem używanym do wyświetlania stron internetowych w przeglądarce.
  • Pobieranie plików: HTTP umożliwia pobieranie plików z serwerów WWW, takich jak obrazy, dokumenty czy pliki wideo.
  • Przesyłanie danych formularzy: HTTP jest używany do przesyłania danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzach na stronie internetowej do serwera.
  • Komunikacja z API: HTTP jest często wykorzystywany do komunikacji z interfejsami programowania aplikacji (API), które umożliwiają wymianę danych między różnymi systemami.

Wady protokołu HTTP:

  • Brak szyfrowania: Dane przesyłane za pomocą HTTP nie są szyfrowane, co oznacza, że mogą być przechwycone i odczytane przez osoby nieupoważnione. Dlatego w przypadku przesyłania poufnych danych (np. danych logowania, informacji o płatnościach) należy korzystać z bezpiecznej wersji protokołu HTTP, czyli HTTPS.

Protokół HTTP jest podstawowym protokołem komunikacyjnym w internecie, który umożliwia przeglądanie stron internetowych i wiele innych interakcji w sieci. Chociaż nie jest on bezpieczny, jest nadal szeroko stosowany ze względu na swoją prostotę i uniwersalność.

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Promowanie posta na Facebooku
Następna definicja Protokół HTTPS