Public relations

Public relations (PR), czyli relacje publiczne, to strategiczna komunikacja, która ma na celu budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji między organizacją a jej otoczeniem, zarówno wewnętrznym (pracownicy, inwestorzy), jak i zewnętrznym (klienci, media, społeczność lokalna). PR obejmuje działania takie jak:

  • Kreowanie pozytywnego wizerunku: poprzez komunikaty prasowe, artykuły sponsorowane, wywiady czy eventy, PR buduje pozytywny obraz firmy w oczach opinii publicznej.
  • Zarządzanie komunikacją kryzysową: w przypadku negatywnych wydarzeń, PR pomaga firmie w szybkim i skutecznym reagowaniu, minimalizując szkody wizerunkowe.
  • Budowanie relacji z mediami: PR nawiązuje i utrzymuje kontakty z dziennikarzami, redaktorami i innymi przedstawicielami mediów, aby zapewnić pozytywny przekaz na temat firmy.
  • Komunikacja wewnętrzna: PR dba o dobrą komunikację wewnątrz firmy, informując pracowników o ważnych wydarzeniach, sukcesach czy zmianach.
  • Zaangażowanie społeczne: PR angażuje firmę w działania na rzecz społeczności lokalnej, takie jak sponsoring wydarzeń, wolontariat czy programy edukacyjne, co buduje pozytywny wizerunek firmy jako odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa.

PR jest ważnym elementem strategii marketingowej, który pomaga w budowaniu silnej marki, zwiększaniu zaufania klientów, poprawie relacji z interesariuszami oraz osiąganiu celów biznesowych.

Szukasz specjalisty Google Ads?

Skorzystaj z konsultacji oraz darmowego audytu Twojego konta Google Ads by określić realne możliwości wzrostu sprzedaży oraz liczby pozyskanych klientów!

Działajmy

Poprzednia definicja Produkt
Następna definicja Punkt styku
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!