Relative URL

Relative URL, czyli względny adres URL, to adres internetowy, który nie zawiera pełnej ścieżki do zasobu, a jedynie jego położenie względem bieżącej strony. Innymi słowy, adres względny zakłada, że linkowany zasób znajduje się na tej samej stronie lub w tej samej domenie, co strona, na której link jest umieszczony.

Struktura relative URL:

Relative URL składa się zazwyczaj z następujących elementów:

  • Ukośnik (/): Oznacza katalog główny witryny.
  • Ścieżka: Określa położenie zasobu w hierarchii plików witryny (np. /blog/marketing-internetowy).
  • Nazwa pliku: Nazwa pliku, do którego prowadzi link (np. index.html).
  • Kotwica (opcjonalnie): Określa konkretny fragment strony, do którego ma zostać przekierowany użytkownik (np. #sekcja-o-nas).

Przykład relative URL:

/blog/marketing-internetowy

Zastosowanie relative URL w marketingu:

  • Linki wewnętrzne: Relative URL są często stosowane w linkach wewnętrznych, czyli linkach prowadzących do innych podstron w obrębie tej samej witryny. Ułatwiają one zarządzanie linkami, ponieważ nie trzeba podawać pełnego adresu URL, a jedynie ścieżkę względem bieżącej strony.
  • E-mail marketing: Relative URL mogą być używane w linkach w newsletterach czy e-mailach marketingowych, pod warunkiem, że wiadomości są wysyłane z tej samej domeny, co linkowane zasoby.
  • Tworzenie stron testowych: Relative URL ułatwiają tworzenie kopii strony internetowej do celów testowych, ponieważ linki wewnętrzne będą działać poprawnie, nawet jeśli strona testowa znajduje się na innej domenie lub podkatalogu.

Wady relative URL:

  • Ograniczony zasięg: Relative URL działają tylko w obrębie tej samej witryny lub domeny. Nie można ich używać do linkowania do stron zewnętrznych.
  • Potencjalne problemy z indeksowaniem: W niektórych przypadkach, wyszukiwarki mogą mieć problem z prawidłowym zinterpretowaniem relative URL, co może wpłynąć na indeksowanie strony.

Relative URL to wygodne narzędzie do tworzenia linków wewnętrznych, ale należy pamiętać o ich ograniczeniach i stosować je tylko w odpowiednich sytuacjach.

Poprzednia definicja Reklama Masthead
Następna definicja Remarketing dynamiczny
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!