Return on Assets

Return on Assets (ROA), czyli zwrot z aktywów, to wskaźnik finansowy, który mierzy efektywność wykorzystania aktywów firmy do generowania zysku. Obliczany jest jako stosunek zysku netto do średniej wartości aktywów ogółem w danym okresie. Wyrażany jest zazwyczaj w procentach, a im wyższa jego wartość, tym lepiej firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania zysków.

ROA pozwala na:

  • Ocenę rentowności firmy: ROA pokazuje, ile zysku firma generuje na każdą złotówkę zainwestowaną w aktywa. Im wyższy ROA, tym bardziej rentowna jest firma.
  • Porównanie efektywności różnych firm: ROA jest użytecznym narzędziem do porównywania efektywności różnych firm w tej samej branży, ponieważ uwzględnia różnice w wielkości i strukturze aktywów.
  • Identyfikację obszarów do poprawy: Niski ROA może wskazywać na problemy z zarządzaniem aktywami, takie jak nadmierne zapasy, nieefektywne wykorzystanie maszyn czy zbyt wysokie koszty operacyjne.
  • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych: ROA jest jednym z czynników branych pod uwagę przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w daną firmę.

Należy jednak pamiętać, że ROA ma pewne ograniczenia. Nie uwzględnia on struktury kapitału firmy (zadłużenia), a także różnic w metodach księgowych stosowanych przez różne firmy. Dlatego ROA powinien być analizowany razem z innymi wskaźnikami finansowymi, takimi jak ROE (zwrot z kapitału własnego) czy ROS (rentowność sprzedaży).

Poprzednia definicja Return on Ad Spend
Następna definicja Real Time Marketing
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!