Return on investment

Return on investment (ROI), czyli zwrot z inwestycji, to wskaźnik finansowy, który mierzy efektywność inwestycji poprzez obliczenie stosunku zysku do poniesionych kosztów. ROI jest wyrażany w procentach i pozwala na porównanie różnych inwestycji pod względem ich opłacalności.

W marketingu ROI jest wykorzystywany do oceny skuteczności kampanii reklamowych, działań promocyjnych czy inwestycji w rozwój produktów. Oblicza się go według wzoru:

ROI = (Zysk z inwestycji - Koszt inwestycji) / Koszt inwestycji * 100%

Zysk z inwestycji może być mierzony w różny sposób, np. jako wzrost sprzedaży, liczba pozyskanych klientów czy wartość zamówień.

ROI jest cennym narzędziem dla marketerów, ponieważ pozwala na:

  • Ocenę skuteczności działań marketingowych: Dzięki ROI można określić, które kampanie przynoszą najlepsze wyniki i skupić się na tych, które generują największy zwrot z inwestycji.
  • Optymalizację budżetu marketingowego: ROI pozwala na alokację zasobów w te działania, które przynoszą największe korzyści finansowe.
  • Podejmowanie bardziej świadomych decyzji: ROI dostarcza konkretnych danych, które ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji w marketing.
  • Porównanie różnych inwestycji: ROI pozwala na porównanie różnych kampanii czy działań marketingowych pod względem ich opłacalności.

Obliczanie ROI może być jednak trudne, szczególnie w przypadku działań marketingowych, których efekty są trudne do bezpośredniego zmierzenia, takich jak budowanie świadomości marki czy poprawa wizerunku. Dlatego ważne jest, aby wybierać odpowiednie wskaźniki efektywności oraz stosować odpowiednie metody pomiaru.

📍 Sprawdź również: ROI w marketingu i jego optymalizacja.

Poprzednia definicja Reputation management
Następna definicja Return on Ad Spend
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!