RODO

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ang. General Data Protection Regulation, GDPR) to unijne rozporządzenie, które weszło w życie 25 maja 2018 roku, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Główne cele RODO:

  • Wzmocnienie ochrony danych osobowych: RODO wprowadza szereg nowych praw dla osób fizycznych, takich jak prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych czy prawo do informacji o przetwarzaniu danych.
  • Zwiększenie odpowiedzialności administratorów danych: RODO nakłada na firmy obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych oraz zgłaszania naruszeń ochrony danych.
  • Ujednolicenie przepisów w UE: RODO zastępuje dotychczasowe krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tworząc jednolite ramy prawne dla całej Unii Europejskiej.

Wpływ RODO na marketing:

  • Zgoda na przetwarzanie danych: Firmy muszą uzyskać wyraźną zgodę od klientów na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych.
  • Transparentność: Firmy muszą informować klientów o tym, jakie dane są zbierane, w jakim celu i jak długo będą przechowywane.
  • Prawo do bycia zapomnianym: Klienci mają prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy firmy.
  • Profilowanie: Firmy muszą informować klientów o profilowaniu, czyli automatycznej analizie danych osobowych, oraz umożliwić im sprzeciwienie się temu.
  • Kary finansowe: Firmy, które nie przestrzegają przepisów RODO, mogą zostać ukarane wysokimi karami finansowymi.

RODO wymusiło na firmach zmianę podejścia do ochrony danych osobowych oraz dostosowanie swoich praktyk marketingowych do nowych przepisów.

Poprzednia definicja Product Listing Ads
Następna definicja ROPO
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!