UI

UI (ang. User Interface), czyli interfejs użytkownika, to zbiór elementów wizualnych i funkcjonalnych strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innego produktu cyfrowego, które umożliwiają użytkownikom interakcję z nim. UI obejmuje wszystko, co użytkownik widzi i z czym może wejść w interakcję, takie jak przyciski, menu, pola tekstowe, obrazy, filmy czy animacje.

Główne cele UI:

  • Użyteczność: Interfejs powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownik mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje i wykonać pożądane działania.
  • Estetyka: Interfejs powinien być atrakcyjny wizualnie i zgodny z identyfikacją wizualną marki.
  • Spójność: Interfejs powinien być spójny w obrębie całej strony lub aplikacji, aby ułatwić użytkownikom nawigację i korzystanie z niego.
  • Dostępność: Interfejs powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich wieku, umiejętności czy niepełnosprawności.

UI jest ważnym elementem doświadczenia użytkownika (UX), ponieważ wpływa na to, jak użytkownik postrzega produkt i jak łatwo może z niego korzystać. Dobrze zaprojektowany UI może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania użytkowników, poprawy konwersji oraz budowania pozytywnego wizerunku marki.

Elementy UI:

  • Układ graficzny: Sposób rozmieszczenia elementów na stronie lub ekranie.
  • Kolorystyka: Kolory użyte w interfejsie, które powinny być spójne z identyfikacją wizualną marki.
  • Typografia: Rodzaj i rozmiar czcionki, które powinny być czytelne i łatwe do odczytania.
  • Ikony i symbole: Graficzne elementy, które pomagają użytkownikom zrozumieć funkcje interfejsu.
  • Animacje i efekty wizualne: Mogą być używane do uatrakcyjnienia interfejsu i ułatwienia nawigacji.

Projektowanie UI to złożony proces, który wymaga wiedzy z zakresu psychologii, projektowania graficznego oraz technologii. Dobrze zaprojektowany UI powinien być intuicyjny, łatwy w obsłudze, estetyczny i funkcjonalny.

Poprzednia definicja Udział w wyświetleniach
Następna definicja Ulepszony CPC
Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!