Użyteczność

Użyteczność, w kontekście marketingu, odnosi się do zdolności produktu lub usługi do zaspokojenia potrzeb i pragnień konsumenta. Jest to subiektywna miara wartości, jaką klient przypisuje danemu produktowi lub usłudze, w zależności od tego, jak dobrze spełnia ona jego oczekiwania i rozwiązuje jego problemy.

Użyteczność można podzielić na kilka rodzajów:

  • Użyteczność funkcjonalna: związana z podstawowymi funkcjami produktu lub usługi, czyli tym, co robi i jak działa.
  • Użyteczność emocjonalna: związana z emocjami, jakie produkt lub usługa wywołuje u klienta, np. radość, satysfakcja, poczucie bezpieczeństwa czy przynależności.
  • Użyteczność społeczna: związana z korzyściami wynikającymi z posiadania lub korzystania z produktu lub usługi w kontekście społecznym, np. prestiż, status, przynależność do grupy.

Użyteczność jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe konsumentów. Im wyższa użyteczność produktu lub usługi, tym większe prawdopodobieństwo, że klient zdecyduje się na zakup. Dlatego firmy starają się tworzyć produkty i usługi, które oferują wysoką użyteczność na wszystkich trzech poziomach – funkcjonalnym, emocjonalnym i społecznym.

Poprzednia definicja User-generated content
Następna definicja Value proposition