Value proposition

Value proposition, czyli propozycja wartości, to jasne i zwięzłe stwierdzenie, które komunikuje unikalne korzyści i wartość, jaką produkt, usługa lub marka oferuje klientom docelowym. Jest to obietnica spełnienia potrzeb klienta w sposób lepszy niż konkurencja, wyróżniając ofertę firmy na rynku. Propozycja wartości powinna być atrakcyjna dla grupy docelowej i skłaniać ją do wyboru danego produktu lub usługi.

Skuteczna propozycja wartości powinna:

  • Być jasna i zrozumiała: Klient powinien od razu zrozumieć, co oferuje firma i jakie korzyści z tego wynikają.
  • Być relewantna: Propozycja wartości powinna odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i problemy grupy docelowej.
  • Być unikalna: Propozycja wartości powinna wyróżniać ofertę firmy na tle konkurencji.
  • Być wiarygodna: Propozycja wartości powinna być poparta dowodami i argumentami, które przekonają klienta o jej prawdziwości.
  • Być przekonująca: Propozycja wartości powinna skłonić klienta do działania, czyli do zakupu produktu, skorzystania z usługi lub nawiązania kontaktu z firmą.

Propozycja wartości jest kluczowym elementem strategii marketingowej, ponieważ stanowi podstawę komunikacji marki, pozycjonowania oraz budowania przewagi konkurencyjnej.

Poprzednia definicja Użyteczność
Następna definicja Viral marketing