Znak towarowy

Znak towarowy to oznaczenie, które służy do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Może nim być słowo, logo, symbol, dźwięk, kolor, a nawet zapach, o ile jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. Znak towarowy pełni ważną rolę w budowaniu wizerunku marki, ponieważ pozwala na identyfikację produktów lub usług z konkretnym przedsiębiorstwem, co zwiększa zaufanie konsumentów i ułatwia im podejmowanie decyzji zakupowych. Zastrzeżenie znaku towarowego daje właścicielowi wyłączne prawo do jego używania w celach handlowych i chroni go przed nieuczciwą konkurencją. W Polsce zastrzeżenie znaku towarowego odbywa się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzednia definicja Zakupy impulsywne
Następna definicja Zespół marketingowy