Co to jest UI design i co obejmuje?

Współczesny świat cyfrowy zdominowany jest przez interfejsy użytkownika. Stanowią one punkt styku człowieka z maszynami, determinując komfort i efektywność interakcji. W tym kontekście rola UI designu staje się kluczowa, kształtując nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność cyfrowych produktów.

UI design, czyli projektowanie interfejsu użytkownika, skupia się na tworzeniu intuicyjnych i estetycznych interfejsów dla stron internetowych, aplikacji mobilnych, oprogramowania i innych produktów cyfrowych. Głównym celem UI designu jest zapewnienie użytkownikowi pozytywnych doznań podczas korzystania z produktu. Osiąga się to poprzez połączenie funkcjonalności z atrakcyjnym wzornictwem, dbając o ergonomię i intuicyjność interfejsu.

Zakres UI designu obejmuje:

 • Typografia: dobór krojów pisma, rozmiarów czcionek, interlinii i długości wierszy, zapewniając czytelność i komfort odbioru treści.
 • Kolorystyka: tworzenie spójnej palety barw, uwzględniającej psychologię kolorów i wpływ barw na odbiór interfejsu.
 • Układ elementów: projektowanie rozmieszczenia elementów interfejsu, uwzględniając hierarchię informacji i ergonomię użytkowania.
 • Grafika i ikony: dobór i tworzenie grafik, ikon i innych elementów wizualnych, wzbogacających interfejs i ułatwiających nawigację.
 • Interakcje: projektowanie interakcji użytkownika z interfejsem, uwzględniając animacje, przejścia i responsywność na różne urządzenia.
 • Dostępność: projektowanie interfejsu z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniając równy dostęp do treści.

Etapy procesu UI designu:

 1. Badania i analiza: poznanie potrzeb użytkowników, celów produktu i specyfiki rynku.
 2. Tworzenie prototypów: projektowanie wstępnych wersji interfejsu w celu testowania i iteracji.
 3. Projektowanie wizualne: dopracowanie estetyki i detali interfejsu.
 4. Wdrażanie: przekazanie projektu do programistów w celu jego implementacji.
 5. Testowanie i optymalizacja: testowanie interfejsu z użytkownikami i wprowadzanie niezbędnych korekt.

Czym jest UI Design

Korzyści dobrego UI designu:

 • Poprawa użyteczności: intuicyjny interfejs ułatwia użytkownikom realizację celów.
 • Wzrost satysfakcji: pozytywne doznania z interfejsu budują pozytywny wizerunek produktu.
 • Wzrost konwersji: łatwość nawigacji i użyteczność interfejsu zwiększają szansę na konwersję.
 • Wzrost rozpoznawalności: spójny i atrakcyjny interfejs wyróżnia produkt na tle konkurencji.

Cennik pakietów UI designu:

Ceny pakietów UI designu różnią się w zależności od zakresu projektu, doświadczenia projektanta i renomy firmy. Przykładowe ceny:

 • Strona internetowa: 5 000 – 20 000 zł
 • Aplikacja mobilna: 10 000 – 30 000 zł
 • Oprogramowanie: 15 000 – 40 000 zł

UI design jest kluczowym elementem tworzenia cyfrowych produktów. Dobrze zaprojektowany interfejs nie tylko wpływa na estetykę produktu, ale przede wszystkim na jego użyteczność, satysfakcję użytkownika i finalnie sukces produktu na rynku.


Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz audytu oraz pomocy w prowadzeniu kampanii
Google Ads?

Działajmy