Jakie są prawnie wymagane elementy w e-mail marketingu?

E-mail marketing to potężne narzędzie, które może pomóc firmom dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i zbudować silne relacje z klientami. Jednak ważne jest, aby stosować się do obowiązujących przepisów prawa, aby uniknąć kar i sankcji. W tym artykule omówimy szczegółowo prawnie wymagane elementy w e-mail marketingu, skupiając się na polskich przepisach.

1. Zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail

Najważniejszym elementem prawnym e-mail marketingu jest uzyskanie zgody adresata na otrzymywanie wiadomości. Zgoda musi być wyraźna i dobrowolna. Oznacza to, że adresat musi wyraźnie zgodzić się na otrzymywanie wiadomości e-mail od firmy. Nie można zakładać zgody ani domyślać się jej.

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail:

 • Formularz zgody: Możesz umieścić formularz zgody na swojej stronie internetowej lub w sklepie internetowym. Formularz powinien zawierać wyraźne pytanie, czy adresat chce otrzymywać wiadomości e-mail od firmy.
 • Pole wyboru: Możesz dodać pole wyboru do formularza rejestracyjnego lub zamówienia. Pole wyboru powinno być wyraźnie oznaczone i powinno zawierać informację, że zaznaczenie pola oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail.
 • Wiadomość e-mail: Możesz wysłać wiadomość e-mail do adresata z prośbą o wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail. Wiadomość powinna zawierać wyraźne pytanie, czy adresat chce otrzymywać wiadomości e-mail od firmy.

2. Informacja o nadawcy

Każda wiadomość e-mail wysyłana w celach marketingowych musi zawierać następujące informacje o nadawcy:

 • Nazwa firmy: Pełna nazwa firmy lub organizacji wysyłającej wiadomość e-mail.
 • Adres: Adres fizyczny firmy lub organizacji wysyłającej wiadomość e-mail.
 • Numer telefonu: Numer telefonu firmy lub organizacji wysyłającej wiadomość e-mail.
 • Adres e-mail: Adres e-mail firmy lub organizacji wysyłającej wiadomość e-mail.

3. Informacja o odbiorcy

Każda wiadomość e-mail wysyłana w celach marketingowych musi zawierać następujące informacje o odbiorcy:

 • Imię i nazwisko: Imię i nazwisko adresata wiadomości e-mail.
 • Adres e-mail: Adres e-mail adresata wiadomości e-mail.

Aspekty prawne e-mail marketingu

4. Możliwość rezygnacji z subskrypcji

Każda wiadomość e-mail wysyłana w celach marketingowych musi zawierać wyraźną i łatwą do znalezienia informację o możliwości rezygnacji z subskrypcji. Informacja ta musi zawierać instrukcje, jak adresat może zrezygnować z subskrypcji.

Istnieje kilka sposobów na umożliwienie adresatom rezygnacji z subskrypcji:

 • Link rezygnacji: Możesz umieścić link rezygnacji w stopce każdej wiadomości e-mail. Link powinien być wyraźnie oznaczony i powinien zawierać informację, że kliknięcie w link spowoduje rezygnację z subskrypcji.
 • Słowo kluczowe: Możesz dodać słowo kluczowe do wiadomości e-mail, na przykład „rezygnacja”, które adresat może wpisać w polu odpowiedzi, aby zrezygnować z subskrypcji.
 • Strona internetowa: Możesz umieścić informacje o tym, jak zrezygnować z subskrypcji na swojej stronie internetowej.

5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Jeśli w wiadomościach e-mail marketingowych przetwarzasz dane osobowe adresatów, musisz umieścić w nich informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Informacje te powinny zawierać:

 • Cel przetwarzania danych: Informacja o tym, w jakim celu przetwarzasz dane osobowe adresatów.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: Informacja o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych adresatów, na przykład zgoda lub umowa.
 • Informacje o odbiorcach danych: Informacja o tym, komu ujawniasz dane osobowe adresatów.
 • Prawa adresatów: Informacja o przysługujących adresatom prawach, takich jak prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Dane kontaktowe administratora danych: Informacja o tym, jak skontaktować się z administratorem danych osobowych.

6. Zakaz spamu

W Polsce obowiązuje zakaz wysyłania wiadomości e-mail o charakterze reklamowym bez zgody adresata. Należy pamiętać, że zakaz ten obejmuje również wiadomości e-mail wysyłane do osób, które podały swój adres e-mail w formularzu kontaktowym lub w sklepie internetowym, jeśli nie wyraziły one wyraźnej zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail o charakterze reklamowym.

7. Kary za naruszenie przepisów

Naruszenie przepisów dotyczących e-mail marketingu może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 100 000 zł.

Powyższe informacje stanowią jedynie ogólny zarys prawnych wymagań dotyczących e-mail marketingu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat obowiązujących przepisów prawa zaleca się konsultację z prawnikiem.

Uwaga: Należy pamiętać, że przepisy prawa dotyczące e-mail marketingu mogą ulec zmianie. Zaleca się regularne sprawdzanie aktualnych przepisów prawa.


Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz audytu oraz pomocy w prowadzeniu kampanii
Google Ads?

Działajmy