Customer experience i jego zasady

Doświadczenie klienta (Customer Experience) to jeden z najważniejszych aspektów współczesnego marketingu. Często pomijany, stanowi serce strategii firm, które pragną zbudować trwałe i satysfakcjonujące relacje z klientami. Jego istota polega na zrozumieniu i optymalizacji wszystkich interakcji pomiędzy firmą a klientem, na każdym etapie cyklu życia klienta – od pierwszego kontaktu, poprzez zakup, aż po serwis posprzedażowy. Obsługą klienta należy się zajmować z największą starannością, ponieważ zadowolenie klienta i jego doświadczenia z marką są kluczowymi czynnikami, które przyczyniają się do ich lojalności, a co za tym idzie – do długoterminowego sukcesu firmy. Doświadczenia klienta formują się na podstawie każdej interakcji z firmą, niezależnie od tego, czy jest to rozmowa z przedstawicielem obsługi klienta, użytkowanie strony internetowej, czy korzystanie z produktu czy usługi.

Customer Experience obejmuje zrozumienie potrzeb, oczekiwań i preferencji klientów, jak również efektywną komunikację z nimi. Ta komunikacja powinna być spersonalizowana, konsekwentna i odpowiadać na unikalne potrzeby każdego klienta. Kiedy firmy inwestują czas i zasoby w zrozumienie swoich klientów, są w stanie dostarczyć wartości, które przekraczają ich oczekiwania i zadowalają ich potrzeby na głębszym, bardziej osobistym poziomie. Firma, która skupia się na doświadczeniach klienta, stawia klienta w centrum swojej działalności. Takie podejście do obsługi klienta pozwala na budowanie trwałych relacji, które z czasem mogą przekształcić się w lojalność wobec marki. Jest to kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku, który jest coraz bardziej zdominowany przez firmy, które rozumieją i doceniają znaczenie Customer Experience.

Czym jest customer experience?

Definicja Customer Experience (CX) może wydawać się prosta na pierwszy rzut oka – to doświadczenie, które klient przeżywa podczas interakcji z daną firmą. Ale zanurzenie się głębiej odsłania kompleksowość tego terminu. Customer Experience to całość emocji, percepcji i reakcji klienta, które pojawiają się przed, podczas i po interakcji z firmą, jej produktem lub usługą. Każdy aspekt, począwszy od pierwszego kontaktu, aż po długoterminową obsługę po sprzedaży, wpływa na pozytywne doświadczenie klienta. Jest to proces, który odbywa się przez cały czas trwania relacji klienta z firmą, a nie tylko w jednym, izolowanym punkcie kontaktu. Istotne jest, aby firmy pamiętały, że Customer Experience nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłą interakcją, której ostatecznym celem jest budowanie długotrwałych relacji opartych na lojalności i zaufaniu.

Customer experience

Customer Experience to także silnik napędowy dla pozytywnych doświadczeń klientów. Zadowoleni klienci stają się ambasadorami marki, których pozytywne opinie i zalecenia przyciągają nowych klientów. Aby zapewnić pozytywne doświadczenia klientów, firmy muszą zrozumieć swoich klientów, ich potrzeby i oczekiwania. Każde działanie, decyzja lub interakcja musi być ukierunkowana na zrozumienie i zaspokojenie tych potrzeb. Pozytywne doświadczenia klientów mogą znacząco wpłynąć na wyniki finansowe firmy. Przywiązanie klienta, zmniejszenie rotacji klientów, zwiększenie wartości życiowej klienta (CLV) – to tylko niektóre z korzyści, które wynikają z doskonałego CX.

Na czym polega customer experience management?

Zarządzanie doświadczeniami klienta, zwane również Customer Experience Management (CEM), to holistyczne podejście do interakcji firmy z klientem na każdym etapie jego podróży z marką. W przeciwnym razie prostym językiem, CEM to zestaw procesów, strategii i narzędzi, które organizacje stosują, aby zrozumieć i poprawić sposób, w jaki ich klienci doświadczają ich produktów i usług. W przeciwnym razie prostym językiem, CEM to zestaw procesów, strategii i narzędzi, które organizacje stosują, aby zrozumieć i poprawić sposób, w jaki ich klienci doświadczają ich produktów i usług.

W CEM, klient jest najważniejszym czynnikiem. Firma musi rozumieć swoich potencjalnych klientów, jakie są ich potrzeby, oczekiwania i preferencje, a następnie dostosować swoje oferty i interakcje do tych unikalnych potrzeb i oczekiwań. Pracownicy firmy na wszystkich szczeblach, od działu obsługi klienta po zarząd, muszą być zaangażowani w procesie zarządzania doświadczeniami klienta, ponieważ ich działania i postawy bezpośrednio wpływają na postrzeganie marki przez klienta.

Czym jest customer journey?

Customer journey, czyli podróż klienta, to kluczowy model atrybucji stosowany w strategiach marketingowych, którego zadaniem jest zrozumienie, jakie są punkty kontaktu klienta z marką od momentu, kiedy po raz pierwszy dowiaduje się o jej istnieniu, aż do momentu, kiedy dokonuje zakupu, i jeszcze dalej – podczas użytkowania produktu lub korzystania z usługi. Istotą tego modelu jest rozumienie, że każdy punkt kontaktu jest nieodzowną częścią większego obrazu, i że niezależnie od tego, czy dany kontakt jest pozytywny czy negatywny, wpływa on na ogólne customer experience, czyli doświadczenie klienta. Zrozumienie tej podróży pozwala na identyfikację kluczowych momentów, które mają decydujący wpływ na decyzję o zakupie – momentów prawdy.

Przy analizie drogi klientów, centralnym punktem jest klient – to on decyduje o swojej podróży i to jego doświadczenia kształtują postrzeganie marki. Tutaj pojawia się pojęcie po prostu doświadczenie klienta, które wskazuje na prostotę i bezpośredniość relacji między klientem a marką. Przy tworzeniu strategii marketingowych ważne jest, aby nie zapominać, że klient to nie tylko konsument, ale również człowiek, który ma swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania. Dlatego dbanie o klienta to nie tylko zapewnienie mu produktu najwyższej jakości, ale też zrozumienie, że doświadczenia, które ma w kontakcie z marką, wpływają na jego decyzje zakupowe teraz i w przyszłości.

Najważniejsze zasady związane z customer experience

Kluczową zasadą w zakresie customer experience jest zrozumienie, kim jest nasz klient i jakie są jego oczekiwania. Każdy klient jest inny i pragnie indywidualnego podejścia – nie tylko pod kątem oferowanych produktów, ale także w sposób, w jaki jest obsługiwany. Budowanie pozytywnych doświadczeń klienta opiera się na głębokim zrozumieniu ich potrzeb, preferencji i oczekiwań, co jest możliwe dzięki odpowiedniej segmentacji klientów, analizie danych i interakcji z nimi na różnych poziomach. Obsługa klienta to nie tylko sprzedaż produktu czy usługi, ale także wsparcie po sprzedaży, dostępność i szybkość reakcji, a także umiejętność przewidywania potrzeb klienta, jeszcze zanim sam je zidentyfikuje.

Customer service

Z drugiej strony, niezwykle istotne jest zapewnienie spójnego doświadczenia klienta na wszystkich punktach kontaktu z marką. Bez względu na to, czy klient kontaktuje się z firmą przez telefon, e-mail, media społecznościowe czy w sklepie stacjonarnym – jego doświadczenie powinno być na tym samym wysokim poziomie. Ta koncepcja, znana jako omnichannel, jest kluczowa dla budowania silnych relacji z klientami. Ważne jest także ciągłe inwestowanie w rozwój pracowników, ponieważ to oni są na pierwszej linii obsługi klienta. Ich wiedza, umiejętności i postawa mają bezpośredni wpływ na postrzeganie marki przez klientów.

Podstawowe błędy związane z customer experience

Pierwszy i najważniejszy błąd, który firmy często popełniają w kontekście doświadczeń klienta, polega na niewłaściwym zrozumieniu czym jest customer experience. To nie jest jednorazowy punkt styku klienta z marką, ale całościowe doświadczenie, które klient przeżywa na każdym etapie swojej podróży z marką – od momentu, kiedy dowiaduje się o istnieniu firmy, aż do momentu, kiedy staje się jej lojalnym klientem lub decyduje się odejść. Każdy punkt styku, czy to jest strona internetowa, obsługa klienta, sklep stacjonarny czy media społecznościowe, wpływa na ogólne doświadczenie klienta. Firmy, które traktują customer experience jako pojedynczy moment interakcji, a nie ciągłe, ewoluujące doświadczenie, mogą nie zrozumieć pełnego obrazu potrzeb i oczekiwań klientów. Takie podejście prowadzi do powstania luk w zrozumieniu klienta, co z kolei może prowadzić do niezadowolenia klienta.

Drugim kluczowym błędem jest brak zintegrowanej strategii doświadczenia klienta. Fakt, że klienci spotykają markę na wielu różnych platformach, oznacza, że każdy z tych punktów styku musi być spójny i konsekwentny w przekazywaniu wartości i wiadomości marki. Wiele firm, szczególnie tych o dużej skali, ma tendencję do działania w silosach, gdzie różne działania są wykonywane przez różne zespoły bez koordynacji lub wspólnego celu. Takie podejście prowadzi do niespójnych doświadczeń klienta, co może prowadzić do frustracji i zniechęcenia. Aby uniknąć tego błędu, firmy muszą zrozumieć, że klucz do zadowolenia klienta leży w integracji i koordynacji wszystkich działań związanych z klientem.

Jak zbudować pozytywne doświadczenia klientów?

Zrozumienie tego, kim jest klient i dlaczego powinniśmy o niego dbać, to pierwszy krok na drodze do budowania pozytywnych doświadczeń klientów. Klient to nie tylko jednostka generująca zysk dla firmy, ale przede wszystkim pełnoprawny partner w biznesie, którego satysfakcja, lojalność i zaangażowanie stanowią o sukcesie organizacji. Wiele firm zorientowanych na klienta implementuje strategie „customer-centric”, skupiające się na dostarczaniu wartości dodanej dla konsumenta na każdym etapie jego podróży zakupowej.

Opinie klientów

Budowanie pozytywnych doświadczeń klienta to proces, który wymaga zrozumienia potrzeb, oczekiwań, a także emocji konsumenta. Wiele firm stosuje różnorodne metody badania i analizy zachowań klientów, takie jak badania satysfakcji, analizy ścieżek zakupowych, czy też techniki „mystery shopping”. Ważne jest, aby spojrzeć na interakcje z klientem z perspektywy samego klienta, co pozwoli lepiej zrozumieć, jakie aspekty obsługi klienta są dla niego najważniejsze i jakie elementy doświadczeń mogą zostać usprawnione. W tym procesie kluczowe jest również stosowanie efektywnych modeli atrybucji, które pozwalają lepiej zrozumieć, które kanały i punkty dotyku najbardziej wpływają na decyzje klientów.

Czy dbanie o właściwy customer experience się opłaca?

W erze cyfryzacji, w której mamy do czynienia z coraz większą konkurencją na rynku, customer experience, czyli doświadczenie klienta, staje się jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie biznesu. To, jak klient odbiera markę na każdym etapie ścieżki zakupowej, od pierwszego kontaktu z produktem aż po obsługę posprzedażną, ma ogromny wpływ na jego lojalność i decyzję o ponownym dokonaniu zakupu. Inwestycja w poprawę doświadczeń klientów może przynieść wielorakie korzyści. Po pierwsze, zadowoleni klienci są bardziej skłonni do ponownego skorzystania z oferty firmy, co oznacza wyższe szanse na powtarzalne zakupy.

Rozważmy jednak tę kwestię z perspektywy modelu atrybucji. Tradycyjnie, analiza skuteczności strategii marketingowej koncentrowała się na tzw. „last-click model”, gdzie wszystkie zasługi przypisywane były ostatniemu punktowi kontaktu z klientem. Jednak taki model nie uwzględnia całokształtu doświadczeń klienta. Dzisiejszy klient to osoba świadoma, która przed dokonaniem zakupu, korzysta z wielu źródeł informacji i punktów kontaktu z marką. Odpowiednie zarządzanie obsługą klienta wymaga zrozumienia i docenienia tej złożoności, a model atrybucji powinien uwzględniać wpływ każdego punktu kontaktu na ostateczną decyzję o zakupie. Dbanie o customer experience to nie tylko zapewnienie satysfakcji klienta na etapie finalizacji transakcji. To przede wszystkim umiejętność zbudowania z nim relacji na przestrzeni całego procesu zakupowego, od momentu, gdy po raz pierwszy usłyszy o naszej marce, aż do momentu, gdy staje się naszym stałym klientem.

Jakie znaczenie ma lojalność klienta?

Lojalność klienta jest kluczowym elementem, który bezpośrednio wpływa na długoterminowy sukces każdego przedsiębiorstwa. Klient jest bowiem nie tylko nabywcą produktów czy usług, ale również, co ważne, jest źródłem cennych informacji na temat funkcjonowania firmy na rynku. Rozumienie potrzeb, oczekiwań, a także indywidualnych preferencji klienta, pozwala dostosować ofertę tak, by była jak najbardziej atrakcyjna.

Oprócz samej jakości produktów czy usług, ogromne znaczenie dla klientów ma również sposób, w jaki są obsługiwani. Profesjonalna, kompetentna i uprzedzająca oczekiwania klienta obsługa jest nieocenionym składnikiem budowania lojalności. Działania związane z obsługą klienta powinny zatem koncentrować się nie tylko na rozwiązywaniu problemów i odpowiadaniu na pytania, ale także na proaktywnym podejściu, zrozumieniu i spełnianiu potrzeb klienta jeszcze zanim sam zdąży je zauważyć. To z kolei przekłada się na wrażenia klientów – obraz, jaki klient ma o firmie po interakcji z nią.

Negatywne doświadczenie klienta z naszą marką

Negatywne doświadczenia klienta wpływają niekorzystnie na naszą reputację, satysfakcję klienta, a tym samym na wzrost przychodów. Dlatego też kluczowe jest, aby szybko i skutecznie reagować na takie sytuacje. Początek procesu to zrozumienie, czym jest customer experience. Mówiąc najprościej, jest to suma wszystkich interakcji, jakie klient ma z naszą marką – od pierwszego spotkania, przez zakup, do obsługi posprzedażowej. Kiedy klient napotyka na problemy w dowolnym z tych etapów, może to prowadzić do negatywnego doświadczenia, które zniechęca go do dalszej interakcji z naszą marką. To jest dokładnie to, czego chcemy uniknąć.

Doświadczenie klienta

Aby skutecznie reagować na negatywne doświadczenia klientów, musimy najpierw zrozumieć naturę problemu. W tym celu powinniśmy zachęcić klientów do dzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Kiedy klient zgłosi problem, powinniśmy podejść do niego z otwartym umysłem i szczerą chęcią rozwiązania problemu. Kluczowe jest, aby klient czuł, że jest słuchany i że jego doświadczenia są dla nas ważne. Właściwie zarządzane, negatywne doświadczenie klienta może stanowić punkt wyjścia do poprawy naszej oferty i jakości usług, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do zwiększenia lojalności klienta i wzrostu przychodów.

Customer experience w trakcie procesu sprzedaży

Customer experience, czyli doświadczenie klienta, stanowi kluczowy element w procesie sprzedaży, będąc decydującym czynnikiem dla wielu konsumentów przy wyborze między konkurencyjnymi firmami. Rozumienie tego, kim jest klient i jakie ma potrzeby, pozwala na zapewnienie mu niestandardowej, spersonalizowanej obsługi, która może przekształcić jednorazowy zakup w długoterminowe zaangażowanie. Głębokie zrozumienie klienta, zarówno jako jednostki, jak i segmentu rynku, pozwala na efektywniejsze dostosowanie oferty i komunikacji.

W obszarze customer experience, zainteresowanie i troska o klienta powinny być traktowane jako inwestycje, nie jako koszty. Wprowadzenie kultury zorientowanej na klienta wewnątrz firmy przyczynia się do podniesienia jakości świadczonych usług, co z kolei przyciąga przyszłych klientów i buduje lojalność tych obecnych. Firmy, które konsekwentnie stawiają doświadczenie klienta na pierwszym miejscu, często zyskują przewagę konkurencyjną, ponieważ skutecznie budują wartościowe, trwałe relacje z klientami.

Jak dbać o właściwy customer experience?

Koncepcja customer experience, czyli doświadczenia klienta, jest kluczowym elementem strategii biznesowej każdej nowoczesnej organizacji. Jest to zbiorcze określenie na wszystkie interakcje pomiędzy klientem a marką, począwszy od momentu nawiązania kontaktu, poprzez proces zakupu, aż do późniejszego wsparcia. Współczesny konsument jest bardziej świadomy i wymagający niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego dbanie o jego doświadczenia związane z naszą firmą ma kluczowe znaczenie dla budowania lojalności, retencji klientów i w konsekwencji rentowności biznesu. Kluczem do udanej strategii customer experience jest głębokie zrozumienie klienta, jego potrzeb, preferencji i oczekiwań.

Customer journey

Pracownicy firmy odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu pozytywnych doświadczeń klientom. To oni są twarzą marki, pierwszym punktem kontaktu dla klientów, dlatego powinni być odpowiednio przygotowani do tego zadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na proces rekrutacji, szkolenia i motywowania personelu. Pracownicy, którzy rozumieją misję firmy i są z nią związani, są bardziej zaangażowani i skuteczni w budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Z drugiej strony, zadowoleni pracownicy to zadowoleni klienci. Dlatego dbanie o dobre warunki pracy, rozwój zawodowy i satysfakcję pracowników jest inwestycją, która przekłada się bezpośrednio na jakość doświadczeń klientów.

Podsumowanie customer experience management

Customer Experience Management (CEM) stanowi kluczowy element strategii każdej nowoczesnej organizacji, która chce utrzymać swoje miejsce na rynku, bądź nawet zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną. Podstawowym celem CEM jest zrozumienie, jak klient doświadcza interakcji z firmą na każdym etapie procesu, począwszy od pierwszego kontaktu, aż po etap posprzedażowy. Ważne jest, aby podkreślić, że doświadczenia klienta są unikalne i złożone, a ich odczucia są kształtowane przez wiele różnych czynników, takich jak jakość produktu, obsługa klienta, cena, a nawet odczucia związane z marką. Zrozumienie tych doświadczeń i dostosowanie się do nich jest kluczowe dla sukcesu firmy. Firmy, które skupiają się na zarządzaniu doświadczeniem klienta, zazwyczaj osiągają wyższy poziom lojalności klientów, a także są w stanie efektywnie wykorzystać te informacje do innowacji produktowych i usługowych. W tym kontekście, pracownicy firmy odgrywają kluczową rolę. Są oni na pierwszej linii interakcji z klientami i często stanowią twarz firmy. Dlatego też, odpowiednie szkolenie i motywowanie pracowników do dostarczania doskonałej obsługi klienta jest niezbędne dla efektywnego zarządzania doświadczeniem klienta. Wspieranie pracowników w rozumieniu i realizacji celów firmy w obszarze customer experience jest kluczowe dla zbudowania trwałych i satysfakcjonujących relacji z klientami.

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Co to jest customer experience (CX)?
  CX to postrzeganie, jakie klienci mają o interakcjach z Twoją marką, obejmujące wszystkie punkty kontaktu od pierwszego wrażenia po obsługę posprzedażową.
 2. Dlaczego customer experience jest ważne?
  Dobre doświadczenia klienta zwiększają lojalność, satysfakcję, promocję marki przez klientów i mogą prowadzić do wyższych przychodów oraz zysków dla firmy.
 3. Jak mierzyć customer experience?
  Można to robić za pomocą różnych metryk, takich jak Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT) oraz Customer Effort Score (CES).
 4. Jak poprawić customer experience?
  Słuchaj swoich klientów, analizuj ich feedback, personalizuj interakcje, ulepszaj obsługę klienta i ciągle inwestuj w usprawnienia procesów oraz szkolenia pracowników.
 5. Czym różni się customer experience od customer service?
  Obsługa klienta (customer service) to tylko jeden aspekt CX i odnosi się do specyficznych interakcji, w których klienci szukają pomocy lub rozwiązania problemów, podczas gdy CX obejmuje całościowe doświadczenie klienta z marką.
 6. Jak technologia wpływa na customer experience?
  Technologia, w tym AI, analiza danych i automatyzacja, pozwala na personalizację doświadczeń, lepszą analizę potrzeb klientów i szybsze rozwiązywanie problemów.
 7. Jakie są kluczowe elementy doskonałego customer experience?
  Konsekwentność w każdym punkcie kontaktu, łatwość korzystania z usług, szybka i skuteczna obsługa klienta, personalizacja oraz budowanie emocjonalnego połączenia z klientem.
 8. Jakie są największe wyzwania w tworzeniu doskonałego customer experience?
  Zrozumienie różnorodnych oczekiwań klientów, integracja kanałów komunikacji, zarządzanie dużą ilością danych o klientach i utrzymanie wysokiej jakości obsługi przy jednoczesnym skalowaniu operacji.
 9. Jakie trendy będą kształtować przyszłość customer experience?
  Personalizacja, automatyzacja obsługi klienta za pomocą chatbotów i AI, omnichannelowość, analityka predykcyjna i zrównoważony rozwój jako element budowania pozytywnego wizerunku marki.
 10. Jak zaangażowanie pracowników wpływa na customer experience?
  Pracownicy zaangażowani i zadowoleni z pracy są bardziej skłonni do oferowania wyjątkowej obsługi klienta, co bezpośrednio przekłada się na lepsze doświadczenia klientów z marką.

Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz audytu oraz pomocy w prowadzeniu kampanii
Google Ads?

Działajmy