Model AIDA w nowoczesnym marketingu

W nowoczesnym marketingu model AIDA jest stosowany jako skuteczne narzędzie do budowy strategii komunikacji z klientem, od zwrócenia jego uwagi po doprowadzenie do decyzji zakupu. Chociaż koncept ten ma swoje korzenie w wieku XIX, nadal zachowuje swoją aktualność, a adaptacje i reinterpretacje tego modelu stają się bardziej zaawansowane dzięki technologii cyfrowej i ewolucji rynku. Kluczem jest zrozumienie, że każda faza modelu wymaga indywidualnego podejścia, by skutecznie wpłynąć na emocje i zachowanie konsumenta. Dlatego przekonanie klienta, będące jednym z kluczowych etapów w tym procesie, stało się nie tyle kwestią prostego przedstawienia korzyści produktu, co głębokiego zrozumienia i odpowiadania na jego potrzeby, wartości i aspiracje. Współczesne narzędzia analizy danych i badania rynku umożliwiają precyzyjne kierowanie komunikatami w odpowiednim momencie, gdy konsument jest najbardziej podatny na wpływ.

Z drugiej strony, w miarę jak rynek staje się coraz bardziej nasycony i konkurencyjny, firmy muszą inwestować w twórcze i innowacyjne sposoby przyciągania uwagi konsumentów oraz budowania pozytywnych relacji z nimi. Przywiązanie do marki oraz chęci posiadania produktu mogą być wzmacniane poprzez wartościowe doświadczenia, które marka dostarcza swoim klientom na każdym etapie ich podróży zakupowej. Personalizacja ofert, angażujące treści oraz interaktywne kampanie marketingowe mogą nie tylko wzbudzić zainteresowanie, ale także intensyfikować chęci posiadania produktu. W takim kontekście, model AIDA jest nie tylko ramą referencyjną, ale także drogowskazem w skomplikowanym świecie marketingu, wskazującym na to, jak krok po kroku budować trwałe i satysfakcjonujące relacje z konsumentami.

Czym jest model AIDA?

Model AIDA to jedno z klasycznych narzędzi wykorzystywanych w marketingu i reklamie, mających na celu analizę i optymalizację procesu decyzyjnego konsumenta. Nazwa modelu jest akronimem czterech kolejnych etapów, przez które przechodzi konsument: Uwaga (Attention), Zainteresowanie (Interest), Pragnienie (Desire) oraz Akcja (Action). Pierwszy krok, przyciągnięcie uwagi konsumenta, polega na wyróżnieniu się spośród konkurencji i zwróceniu uwagi potencjalnego klienta na dany produkt czy usługę. Może to nastąpić poprzez innowacyjną reklamę, wyraziste opakowanie produktu lub unikalną ofertę promocyjną.

Model AIDA

Po udanym przyciągnięciu uwagi konsumenta, model AIDA kieruje się ku budowaniu zainteresowania i pragnienia wobec oferowanego produktu czy usługi. Zainteresowanie może być pobudzane poprzez przedstawienie korzyści, jakie klient zyska dzięki produktowi, podczas gdy pragnienie budowane jest przez emocjonalne skojarzenia oraz wartość dodaną produktu. Ostatni etap, Akcja, ma na celu przekonanie konsumenta do dokonania zakupu. Może to być osiągnięte poprzez różnorodne metody zachęty, takie jak specjalne oferty, rabaty, gwarancje czy inne formy motywacji. Kluczem do skuteczności modelu AIDA jest zrozumienie, że każdy konsument przechodzi przez te etapy w różny sposób, a zadaniem marketera jest dopasowanie odpowiedniej strategii do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.

Historia powstania modelu AIDA

Model AIDA, będący fundamentem dla wielu działań marketingowych, wywodzi się z końca XIX wieku. Jego nazwa to akronim czterech kluczowych etapów procesu zakupowego: świadomości (Attention), zainteresowania (Interest), pragnienia (Desire) oraz działania (Action). Elmo Lewis, który zaproponował ten model w 1898 roku, miał na celu przedstawienie sekwencji, jaką konsument przechodzi podczas podejmowania decyzji zakupowej. Zaczynając od zwrócenia uwagi na konkretny produkt czy usługę, poprzez wzbudzenie zainteresowania jego korzyściami, rozbudzenie pragnienia posiadania, aż po ostateczne działanie, jakim jest zakup. Model ten był pionierski w swoich czasach, gdyż pozwolił reklamodawcom i sprzedawcom skoncentrować się na konkretnych etapach procesu zakupowego, zamiast traktować go jako jednolitą całość.

Z upływem lat model AIDA został zaadaptowany i rozbudowany w odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się krajobraz marketingowy. W erze internetu i content marketingu, kiedy konsument ma niemal nieograniczony dostęp do informacji, kluczowym stało się nie tylko przyciągniecie uwagi klienta, ale również dostarczenie mu wartościowej treści, która przekona go do zakupu. Właśnie w tym kontekście, w celu znalezienia dodatkowych informacji, konsument często sięga do treści dostarczanych przez marki, co pozwala na głębszą interakcję i budowanie długotrwałych relacji. Współczesne adaptacje modelu AIDA uwzględniają dodatkowe etapy, takie jak budowanie lojalności czy rekomendowanie produktu innym, co podkreśla ewolucję myślenia o procesie zakupowym w świecie cyfrowym.

Jak model AIDA wpływa na marketing?

Model AIDA, który składa się z etapów Świadomość (Attention), Zainteresowanie (Interest), Pragnienie (Desire) oraz Działanie (Action), od lat stanowi kluczowy element strategii wielu marketerów, pomagając w skutecznym docieraniu z komunikatem do odbiorców. Jego pierwszy etap, czyli „Attention”, koncentruje się na tym, by zwrócić uwagę odbiorcy. W erze cyfrowej, gdzie konkurencja o uwagę użytkownika jest szczególnie zacięta, marki muszą tworzyć unikalne i angażujące treści, które wyróżnią się na tle innych i przyciągną wzrok potencjalnego klienta. W tym celu firmy inwestują w kreatywne kampanie reklamowe, wideo czy interaktywne treści, które mogą zainteresować i zaangażować użytkowników.

Wykorzystanie modelu AIDA

Kiedy już uda się przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta, następuje etap „Interest”, który ma na celu wzbudzenie głębszego zainteresowania klienta produktem czy usługą. W tym momencie marki prezentują konkretne korzyści, jakie klient uzyska z wykorzystania oferowanego rozwiązania. Może to obejmować prezentację unikalnych funkcji produktu, relacji jakości do ceny, opinii innych klientów czy studiów przypadków pokazujących skuteczność produktu w działaniu. Ważne jest, aby komunikat był dostosowany do potrzeb i oczekiwań docelowej grupy odbiorców, ponieważ tylko wtedy będzie miał szansę przekształcić zainteresowanie w prawdziwe pragnienie zakupu. Model AIDA, poprzez swoją sekwencyjną naturę, pozwala markom krok po kroku prowadzić odbiorcę przez proces podejmowania decyzji zakupowych, zwiększając szanse na finalizację transakcji.

Kluczowe składniki modelu AIDA

AIDA, będący jednym z najstarszych modeli komunikacji marketingowej, skupia się na sekwencyjnych etapach, które potencjalny konsument przechodzi od momentu pierwszego kontaktu z reklamą produktu lub usługą do momentu podjęcia decyzji o zakupie. Każdy etap odzwierciedla inną reakcję konsumenta w odpowiedzi na komunikat marketingowy i ma na celu osiągnięcie konkretnego celu. W skład modelu wchodzą cztery główne składniki: Świadomość, Zainteresowanie, Pragnienie oraz Akcja.

Pierwszym krokiem w modelu AIDA jest wywołanie świadomości u potencjalnego konsumenta, polegające na przedstawieniu mu produktu lub usługi w taki sposób, aby zapadło to w jego pamięć. Drugim krokiem jest wzbudzenie zainteresowania poprzez prezentację korzyści związanych z oferowanym produktem lub usługą oraz wskazanie, w jaki sposób spełnią one potrzeby konsumenta. Na tym etapie kluczowe jest dostarczenie wartościowych informacji i zaangażowanie odbiorcy. Trzecim krokiem jest przekonanie klienta o wyższości oferowanego produktu nad konkurencją oraz wzbudzenie w nim pragnienia zakupu. Ostatnią częścią modelu jest akcja, która polega na skłonieniu konsumenta do podjęcia konkretnej decyzji, czyli zakupu produktu lub skorzystania z usługi. Osiągnięcie sukcesu na każdym z tych etapów wymaga precyzyjnie skierowanych działań marketingowych oraz głębokiej wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach docelowej grupy odbiorców.

Etapy podróży klienta w modelu AIDA

Etapy podróży klienta zaczynają się od momentu, w którym potencjalny klient staje się świadomy istnienia produktu lub usługi. W tej fazie celem jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego odbiorcy, co może zostać osiągnięte przez skuteczne strategie reklamowe, angażujące treści lub innowacyjne metody komunikacji. Kiedy uwaga jest już przyciągnięta, następuje etap, w którym zainteresowanie klienta staje się kluczowe. Chodzi o to, aby klienci nie tylko wiedzieli o produkcie, ale także chcieli dowiedzieć się więcej i poczuć potrzebę jego posiadania. Skuteczne działania w tym zakresie mogą obejmować prezentację korzyści z produktu, pokazanie recenzji innych klientów czy oferowanie atrakcyjnych promocji.

Po etapie zainteresowania, kiedy potencjalny nabywca jest już w pełni świadomy produktu, następuje podstawowy proces motywacji klienta. To w tej fazie podejmowane są działania mające na celu skłonienie klienta do podjęcia decyzji zakupowej. Może to obejmować działania takie jak porównanie produktu z konkurencją, przedstawienie unikalnych cech produktu czy udostępnienie dodatkowych informacji, które rozwieją ewentualne wątpliwości klienta. Kiedy klient jest już zmotywowany, podejmuje ostateczną decyzję o zakupie, co stanowi ostatni etap podróży w tym modelu. Warto jednak pamiętać, że każdy z tych etapów wymaga indywidualnego podejścia i skrojonej pod dany produkt strategii marketingowej.

Techniki przyciągania uwagi w modelu AIDA

Czym jest model AIDA? To klasyczne podejście do procesu sprzedażowego, które skupia się na czterech kolejnych etapach: uwaga (Attention), zainteresowanie (Interest), pragnienie (Desire) oraz działanie (Action). W pierwszym kroku, czyli przyciąganiu uwagi, kluczową rolę odgrywają odpowiednio zaprojektowane strategie marketingowe i reklamowe, które mają za zadanie wyróżnić produkt lub usługę w tłumie konkurencyjnych ofert. W erze cyfrowej, gdzie każdego dnia jesteśmy bombardowani setkami informacji, przyciągnięcie uwagi konsumenta jest szczególnie ważne, ale też wyjątkowo trudne.

Aby efektywnie przyciągnąć uwagę odbiorcy, firmy muszą zrozumieć oczekiwania klienta i dostosować do nich swoje działania. Nie wystarczy bowiem tylko głośna reklama czy efektowna grafika. Konsumenci poszukują wartości dodanej, a treści, które są dla nich istotne, odpowiedzą na ich potrzeby i zainteresowania. Dlatego ważne jest, by tworzyć treści, które będą nie tylko atrakcyjne, ale również merytoryczne, angażujące i budujące relację z odbiorcą. Może to być innowacyjny sposób prezentacji produktu, edukacyjny filmik, interaktywna infografika czy emocjonalna historia marki. Kluczem do sukcesu w przyciąganiu uwagi w pierwszym etapie modelu jest połączenie kreatywności z głębokim zrozumieniem potrzeb i oczekiwań odbiorcy.

Budowanie zainteresowania w oparciu o model AIDA

Kiedy chodzi o strategie marketingowe skierowane na promocję danego produktu, kluczowe jest zrozumienie procesu, przez który przechodzi potencjalny klient, zanim podejmie decyzję o zakupie. W pierwszym kroku celem jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy. Osiąga się to poprzez uderzające wizualizacje, angażujący content czy też unikalne cechy produktu, które wyróżniają go na tle konkurencji. Przyciągnięcie uwagi jest jednak tylko początkiem drogi.

Etapy modelu AIDA

Po przykuć uwagi odbiorcy, kluczowe jest budowanie zainteresowania konsumenta. Tutaj głębokie zrozumienie potrzeb, pragnień oraz problemów docelowej grupy klientów staje się nieocenione. Wzbudzenie zainteresowania wymaga prezentowania korzyści płynących z korzystania z produktu oraz ukazania, w jaki sposób może on rozwiązać konkretne problemy lub zaspokoić potrzeby konsumenta. Jest to etap, w którym budujemy relację z potencjalnym klientem, podkreślając wartość produktu i pokazując, jak idealnie wpisuje się on w jego codzienne życie czy potrzeby. Dobre zrozumienie i aplikacja tych dwóch etapów znacząco zwiększa prawdopodobieństwo finalizacji zakupu produktu przez klienta.

Jak wzbudzić pragnienie za pomocą modelu AIDA?

Zainteresowanie konsumenta jest kluczowym elementem procesu sprzedaży każdego produktu lub usługi. Jednym ze sprawdzonych sposobów wzbudzenia tego zainteresowania jest stosowanie koncepcji składającej się z czterech kolejnych etapów: uwagi, zainteresowania, pragnienia i działania. Początek procesu polega na zwrócenie uwagi potencjalnego klienta, ale aby osiągnąć sukces, sprzedawca musi wzbudzić w nim również pragnienie. Wzbudzenie pragnienia jest jak podgrzewanie wody – kluczowe jest stopniowe zwiększanie temperatury, aż osiągnie wrzenie.

Wzbudzenie pragnienia danego produktu wymaga precyzyjnego zrozumienia potrzeb, wartości oraz emocji potencjalnego klienta. To właśnie na tym etapie sprzedawca powinien prezentować korzyści wynikające z zakupu produktu w sposób, który rezonuje z wewnętrznymi pragnieniami klienta. Może to być obietnica rozwiązania konkretnego problemu, zaspokojenia określonej potrzeby lub dostarczenie unikalnej wartości, której nie oferuje konkurencja. Historie sukcesu, recenzje innych konsumentów czy demonstracja skuteczności produktu to tylko kilka narzędzi, które mogą być wykorzystane w tym celu. Ważne jest, by podczas komunikacji ze swoim klientem nie skupiać się jedynie na cechach produktu, ale przede wszystkim na korzyściach, jakie może on przynieść w codziennym życiu konsumenta.

Narzędzia pomagające w zastosowaniu modelu AIDA

Narzędzia wspierające skuteczne budowanie relacji z potencjalnymi klientami stały się nieodzowną częścią strategii marketingowych we współczesnym świecie. W kontekście promowania danego produktu, kluczowe jest zastosowanie taktyk i narzędzi, które przyciągają uwagę konsumenta, wzbudzają jego zainteresowanie, przekonują do korzyści wynikających z zakupu oraz prowadzą do podjęcia decyzji o zakupie. Digitalizacja przyniosła ze sobą mnóstwo platform i aplikacji, które pozwalają na skuteczne dotarcie z komunikatem do docelowej grupy.

Jednym z głównych miejsc, gdzie można zaobserwować efekty takiej komunikacji, są media społecznościowe. Dzięki nim marki mają możliwość tworzenia spersonalizowanych kampanii, które są ukierunkowane na określone grupy odbiorców. Narzędzia takie jak Facebook Ads czy Instagram Insights pozwalają na segmentację odbiorców według ich zainteresowań, lokalizacji czy zachowań zakupowych. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dostosowanie komunikatu, aby wzbudzić uwagę, zainteresowanie, przekonanie oraz podjąć decyzję o zakupie. Ponadto, media społecznościowe oferują analitykę i monitoring, dzięki którym marki mogą śledzić efektywność swoich działań i modyfikować je w czasie rzeczywistym, reagując na potrzeby i preferencje potencjalnych klientów.

Model AIDA w reklamie

Model reklamowy, bazujący na czterech kluczowych etapach procesu decyzyjnego konsumenta, jest jednym z najbardziej znanych i skutecznych w branży marketingowej. Pierwszym etapem jest „uwaga” (ang. Attention), czyli moment, gdy marka czy reklama przyciąga uwagę odbiorcy. W dobie internetu i mediach społecznościowych staje się to coraz trudniejsze, ze względu na nadmiar informacji, z jakim mierzy się każdy użytkownik. Dlatego tworzenie oryginalnych, wyróżniających się treści jest kluczem do dotarcia do szerokiej grupy odbiorców.

Po uzyskaniu uwagi następuje etap „zainteresowania” (ang. Interest), w którym konsumenci poszukują więcej informacji na temat danego produktu. Tutaj kluczową rolę odgrywają merytoryczne treści oraz odpowiednie komunikowanie korzyści. Odpowiednio skonstruowane przekazy mogą nie tylko informować, ale także budować pozytywne emocje i przekonywać do dalszego poznawania oferty. Kolejne etapy, „pragnienie” (ang. Desire) oraz „akcja” (ang. Action), skupiają się na budowaniu silnej motywacji do zakupu i zachęceniu do podjęcia konkretnych działań. W tym miejscu nie można zapomnieć o dopracowaniu wszystkich punktów kontaktu z potencjalnymi klientami, aby proces zakupowy był jak najprostszy i najbardziej intuicyjny. Każdy z tych etapów wymaga indywidualnego podejścia i strategii komunikacji, jednak tylko ich połączenie gwarantuje skuteczną reklamę, przynoszącą wymierne korzyści dla marki.

Model AIDA a inne modele zakupowe

Marketing w modelu AIDA, chociaż znany jest wielu marketerom i specjalistom ds. sprzedaży, to jedynie jeden z wielu modeli opisujących proces zakupowy konsumenta. W świecie marketingu i sprzedaży, gdzie zrozumienie klienta jest kluczem do skutecznej komunikacji, różnorodne modele zakupowe stawiają sobie za cel dokładne odzwierciedlenie motywacji, emocji i procesów decyzyjnych konsumenta. Znając te modele, firmy mogą skuteczniej docierać do swojej grupy docelowej, dostosowując komunikat i strategię w odpowiedni sposób.

Modele zakupowe

Jednak modelu AIDA nie można traktować jako wyłącznego narzędzia do analizy zachowania konsumenta. Istnieją inne modele, które skupiają się na różnych aspektach zakupu. Dla przykładu, pewne modele podkreślają emocjonalny aspekt zakupu, podczas gdy inne koncentrują się na logice i racjonalności. Ważne jest, aby marketerzy byli świadomi, że nie każdy klient podąża dokładnie tą samą ścieżką zakupową i może potrzebować innych bodźców do podjęcia działania. Dlatego kluczem do skutecznej strategii marketingowej jest kombinacja różnych modeli zakupowych, dostosowana do specyfiki produktu oraz oczekiwań i potrzeb konsumenta.

Model AIDA w e-commerce

W świecie e-commerce kluczowe jest zrozumienie, jak klienci podejmują decyzje zakupowe. Proces ten często zaczyna się od przyciągnięcia uwagi potencjalnego odbiorcy, a następnie budowania zainteresowania oferowanym produktem czy usługą. Kiedy zainteresowanie przekształca się w pragnienie, klienci zaczynają rozważać zakup, prowadząc w końcu do konkretnej akcji. Analizując ścieżkę zakupową w środowisku online, można zidentyfikować kluczowe momenty, które mają wpływ na ostateczną decyzję klienta. Optymalizując te momenty, przedsiębiorcy mogą zwiększyć prawdopodobieństwo finalizacji zakupu, a tym samym poprawić skuteczność swojego sklepu internetowego.

Jak mierzyć skuteczność modelu AIDA?

Aby dokładnie ocenić skuteczność strategii marketingowej w odniesieniu do zaangażowania klienta, niezbędne jest stosowanie konkretnych wskaźników. Pierwszym krokiem jest analiza świadomości, gdzie kluczowe są wskaźniki takie jak rozpoznawalność marki czy liczba wyświetleń w mediach. Następnie, oceniając zainteresowanie, konieczne jest monitorowanie interakcji użytkowników, takich jak kliknięcia, udostępnienia czy komentarze. Zachowanie konsumenckie, takie jak długość wizyty na stronie lub ilość przeglądanych treści, pozwala ocenić poziom pragnienia. Na koniec, aby ocenić działania konwersyjne, analizowane są wskaźniki takie jak stopa konwersji, liczba dokonanych zakupów czy subskrypcji. Analiza tych kluczowych wskaźników pozwala na holistyczną ocenę skuteczności strategii marketingowej, a także na wprowadzenie niezbędnych poprawek.

Model AIDA w małych i średnich przedsiębiorstwach

W małych i średnich przedsiębiorstwach strategia przyciągania klienta i kierowanie nim przez różne etapy zaangażowania staje się kluczem do efektywnej sprzedaży oraz budowania trwałych relacji. Właśnie w tym kontekście wiele firm korzysta z zaawansowanego podejścia, które koncentruje się na stopniowym prowadzeniu potencjalnego odbiorcy przez cykl zakupowy, począwszy od pierwszej świadomości produktu czy usługi, a skończywszy na podjęciu decyzji o zakupie. Istotą tej metody jest nie tylko przyciąganie uwagi, ale także budowanie zainteresowania, przenoszenie tego zainteresowania w stronę konkretnej chęci zakupu i ostatecznie przekształcanie tego w rzeczywiste działanie. Dla MŚP taki sposób działania pozwala na optymalizację procesów marketingowych oraz lepsze dopasowanie oferty do potrzeb i oczekiwań klienta.

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Co oznacza akronim AIDA?
  AIDA to akronim od słów Attention (Uwaga), Interest (Zainteresowanie), Desire (Pragnienie) i Action (Działanie), które opisują etapy procesu zakupowego.
 2. Jak model AIDA jest wykorzystywany w marketingu?
  Model AIDA wykorzystywany jest do projektowania i oceny skuteczności kampanii marketingowych, pomagając w zrozumieniu, jak przekonać potencjalnych klientów do zakupu produktu lub usługi poprzez stopniowe budowanie zainteresowania i pragnienia.
 3. Dlaczego etap 'Uwaga’ jest ważny w modelu AIDA?
  Etap 'Uwaga’ jest kluczowy, ponieważ stanowi pierwszy kontakt z klientem. Jeśli nie przyciągniemy uwagi odbiorcy, nie będziemy mogli budować zainteresowania ofertą.
 4. Jak można zwiększyć 'Zainteresowanie’ w kontekście modelu AIDA?
  Zwiększenie 'Zainteresowania’ można osiągnąć poprzez dostarczanie wartościowych informacji, które odpowiadają na potrzeby i pytania potencjalnych klientów, podkreślając unikalne cechy i korzyści produktu lub usługi.
 5. W jaki sposób model AIDA pomaga w budowaniu 'Pragnienia’?
  Model AIDA pomaga w budowaniu 'Pragnienia’ poprzez emocjonalne zaangażowanie klienta i ukazanie, jak produkt lub usługa może rozwiązać jego problem lub poprawić jakość życia.
 6. Jakie są strategie skutecznego wywoływania 'Działania’ w modelu AIDA?
  Skuteczne wywoływanie 'Działania’ wymaga jasnego wezwania do akcji (CTA), oferty czasowo ograniczonej, lub specjalnej promocji, które motywują klienta do szybkiego podjęcia decyzji.
 7. Czy model AIDA jest nadal aktualny w dzisiejszym marketingu cyfrowym?
  Tak, model AIDA jest nadal aktualny i użyteczny w marketingu cyfrowym, choć często jest dostosowywany lub rozszerzany o nowe elementy, takie jak Zadowolenie (Satisfaction), aby lepiej odpowiadać na specyfikę cyfrowego środowiska.
 8. Jak mierzyć skuteczność kampanii realizowanej zgodnie z modelem AIDA?
  Skuteczność kampanii można mierzyć poprzez analizę wskaźników takich jak stopa klikalności (CTR), konwersji, zaangażowanie odbiorców oraz przez badania satysfakcji klientów i ich opinie.
 9. Czy model AIDA można stosować do wszystkich typów produktów i usług?
  Model AIDA jest elastyczny i można go stosować do różnych typów produktów i usług, ale jego skuteczność może różnić się w zależności od specyfiki rynku, celu kampanii i profilu docelowych klientów.
 10. Jakie są ograniczenia modelu AIDA?
  Główne ograniczenia modelu AIDA to uproszczone założenie linearnego procesu decyzyjnego, co nie zawsze odzwierciedla złożoność rzeczywistych zachowań konsumentów, szczególnie w środowisku cyfrowym, gdzie ścieżki zakupowe mogą być bardziej skomplikowane i wielokanałowe.

Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz audytu oraz pomocy w prowadzeniu kampanii
Google Ads?

Działajmy